De nya reglerna som ger svenska jägare förtur till småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen gillas inte av Kommerskollegium, som anser att det strider mot EU-regler. Får de som de vill kan de nya reglerna stoppas innan de ens satts i verket.
Foto: Marie Pott De nya reglerna som ger svenska jägare förtur till småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen gillas inte av Kommerskollegium, som anser att det strider mot EU-regler. Får de som de vill kan de nya reglerna stoppas innan de ens satts i verket.

EU-regler kan stoppa förtur

Den första april trädde de nya reglerna kring småviltsjakt på statens marker ovan odlingsgränsen i kraft, som innebär att svenska jägare får förtur till jakten. Nu kan EU-regler göra att detta rivs upp igen, skriver Norrländska Socialdemokraten.

Enligt de nya reglerna får jägare som är bosatta i Sverige, eller har annan nära anknytning till Sverige, förtur till småviltsjakt på statens marker ovan odlingsgränsen under de tre första veckorna. Reglerna trädde i kraft den första april i år, och Jakt & Jägare har skrivit om det här.
Myndigheten Kommerskollegium har däremot protesterat mot reglerna, eftersom det försvårar för näringsidkare som säljer jaktresor till jägare som kommer från andra länder. De menar att de nya reglerna strider mot EU-rätten, vilket de påpekar i ett yttrande till näringsdepartementet.

Tror inte på en regeländring
Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet i Norrbotten, tror dock inte att Kommerskollegium kan få till en ändring av reglerna. Liknande regler finns redan i exempelvis Danmark och Finland.
– Det här är ingen unik konstruktion. Våra regler är dessutom frikostiga eftersom det är fritt fram från den 15 september oavsett vilket EU-land man kommer från, säger Björn Sundgren till Norrländska Socialdemokraten.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har i ett e-postmeddelande till media i Norrbotten bekräftat att regeringen inte har planer på att ändra de nyinförda reglerna.
”Jag noterar att Kommerskollegiet har en annan åsikt än regeringen och riksdagen. Det här förändrar inte regeringens beslut. Det här handlar om att värna rätten för jägare som är bosatta i Sverige”, skriver han i e-postmeddelandet.