Den svårt skabbangripna tiken, som är en av de elva vargar som har obducerats, fälldes i Flatenreviret i Dalarna.
Foto: Privat Den svårt skabbangripna tiken, som är en av de elva vargar som har obducerats, fälldes i Flatenreviret i Dalarna.

Fällda vargar var normalfriska

De elva vargarna som har fällts hittills under årets licensjakt har varit i stort sett friska. Det visar obduktionerna, enligt biträdande statsveterinären på SVA.

– Vi har sett en varg med en testikel kvar i buken, en varg med skabb och en varg med lite hudförändringar som kan vara skabb, beskriver Erik Ågren, biträdande statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i P4 Värmland.

I stort sett friska

Han har genomfört flera av obduktionerna på de elva vargar som har fällts hittills och anser att de i stort sett har varit friska.
Förutom ovanstående har veterinärerna på SVA också sett några tandskador och andra småsaker som det blir hos frilevande djur.
– Det är ingenting som skiljer sig från tidigare år, konstaterar Erik Ågren.
Förutom att alla de fällda vargarna obduceras så ska det kontrolleras ifall de är drabbade av parasiter som dvärgbandmask och trikiner. Dessutom tas det dna-prover.

Inga gamla skottskador
Ingen av de obducerade vargarna hade gamla skottskador.
Ytterligare elva vargar får fällas under årets licensjakt – två i Örebro län, fem i Västmanland och fyra i Värmland.