FOTO: MARIA GROTH/MOSTPHOTOS Domstolen har vid flera tillfällen stoppat jakten, men gör nu en annan bedömning och ger grönt ljus för skyddsjakt på den "genetiskt viktiga" vargen från Norge.

Fårdödande varg får skjutas i Skåne och Kronoberg

(UPPDATERAD) Förvaltningsrätten i Luleå ger grönt ljus för att skjuta den ”genetiskt viktiga” varg som har dödat får i tre sydliga län. De aktuella skyddsjaktsbesluten gäller Skåne och Kronoberg.

Senast i går skrev Jakt & Jägare om de rättsliga turer som hittills har stoppat de beslutade skyddsjakterna på den varg som har vandrat in från Norge och dödat en stor mängd får i Skåne, Kronobergs och Kalmar län.

Beslut i dag

Men i dag fredag beslutade förvaltningsrätten i Luleå att vargen får skjutas på skyddsjakt, enligt länsstyrelsernas beslut, då den befinner sig Skåne eller Kronoberg.

Domstolen har bland annat vägt in att rovdjursavvisande åtgärder har varit resultatlösa och att angreppen har fortsatt.

Ingen annan lämplig lösning

I domen står bland annat:

”Kriteriet allvarlig skada väger nu än tyngre än vid tidigare prövning. Utifrån det faktum att ett
kullsyskon till den aktuella vargen nu synes ha etablerat sig och bildat par,
väger däremot dess genetiska status inte längre riktigt lika tungt. Möjligheterna
till annan lämplig lösning på kort sikt verkar också ha uttömts.”

Många angrepp

Att länsstyrelsen i Skåne inte har kunnat visa med dna att det är den invandrade varghanen som utförde angreppet bakom rovdjursavvisande stängsel i Osby kommun för en vecka kommenterar domstolen så här:

”Även med beaktande av denna osäkerhet anser förvaltningsrätten i detta fall, med särskilt beaktande av det stora antalet vargangrepp på kort tid i närliggande län och det sätt som angreppet uppges ha skett i Skåne, att samtliga kriterier för skyddsjakt får anses uppfyllda.”

Får starta vid angrepp

Skyddsjakterna får enligt länsstyrelsernas beslut starta först ”i samband med, eller i direkt anslutning till, angrepp eller förmodat förestående angrepp” inom de bestämda jaktområdena och pågå som längst till och med den 1 februari.