Foto: Mostphotos Själva menar markägarna att de ägnar sig åt effektiv och nödvändig vildsvinsjakt som håller stammen på en rimlig nivå. Men enligt länsstyrelsen utfodrar de snarare viltet.

Fejd om betor fortsätter i förvaltningsrätten

De två markägarna i Jönköpingstrakten vars vildsvinsåtlar förbjudits av länsstyrelsen överklagar. Nu ska förvaltningsrätten avgöra om det rör sig om otillåten utfodring eller ej.

Åtelstriden i Tenhult utanför Jönköping fortsätter, rapporterar P4 Jönköping. Jakt & Jägare har tidigare skrivit om att länsstyrelsen stoppade åtlarna med hänvisning till att de var för stora – i några fall handlade det om flera ton betor.

Göder viltet

Enligt myndigheten göds viltet av betorna med resultatet att stammarna växer och skadorna på lantbruket ökar.

Nu har de båda markägarna överklagat beslutet till förvaltningsrätten. Bland annat hävdar de att länsstyrelsens beslut strider mot jaktförordningen och därför måste upphävas.