67 procent av finländarna tror att vargen kan bli oskygg om den inte har orsak att vara rädd för människan.
Foto: Mostphotos 67 procent av finländarna tror att vargen kan bli oskygg om den inte har orsak att vara rädd för människan.

Fler finländare rädda för rovdjur

44 procent av finländarna är rädda för att möta en björn. 35 procent är rädda för varg. Rädslan har tilltagit de fyra senaste åren. Det visar en finsk medborgarenkät gjord på uppdrag av VargLIFE.

De flesta i Finland som räds stora rovdjur bor i tätorter och utanför vargreviren. Men i relation till invånarantalet är fler människor mycket rädda för varg i områden där det finns vargrevir.
Människor som anser att vargen är oberäknelig är mer rädda för att möta en varg. Av finländarna tror 67 procent att vargen kan bli oskygg om den inte har orsak att vara rädd för människan.

Stora rovdjur väcker känslor
– De stora rovdjuren väcker många känslor genom att de är imponerande djur som satt spår i vår kulturhistoria. Även personliga upplevelser och kunskaper spelar en roll i det. Vargen kan upplevas som kraftfull, oberäknelig, oskygg för människan eller farlig. Vargen är skrämmande om man känner att man inte har läget under kontroll, säger specialforskare Jani Pellikka vid Naturresursinstitutet, i ett pressmeddelande från Finlands viltcentral.
Men finländarna är också rädda för fästingar. Hela 43 procent av dem som har deltagit i enkäten uppger att de är det. För fyra sedan var finländarna till och med mer rädda för att bli fästingbitna i naturen än för att möta björn och varg.

2 000 enkätdeltagare
2 000 finländare som bor söder om renskötselområdet deltog i medborgarenkäten. Bilendi Oy genomförde den via sin internetpanel i januari–februari 2020 i på uppdrag av VargLIFE. Resultaten jämfördes med enkäter som genomfördes på motsvarande sätt 2014 och 2016.
I projektet VargLIFE i Finland tar man fram information och verktyg för att förebygga vargskador i samarbete med tamdjursgårdar, jägare med hund och andra som bor i vargområden.