Varg från öster är på väg till Sverige, enligt norska forskare.
Foto: Shutterstock Varg från öster är på väg till Sverige, enligt norska forskare.

Fler finska vargar vandrar till Sverige

Norska forskare förutser att fler finska vargar kommer att vandra västerut in i de skandinaviska grannländerna Norge och Sverige.

Statistiken visar att Finland år 2017 hade 213 – 273 vargar, men då började antalet öka.
I dag finns det mellan 309 och 393 vargar, alltså en ökning med omkring 50 procent sedan 2017, skriver Rovdata.
– Tidigare fanns högsta antalet revir i öst, vid gränsen mot Ryssland. Nu finns en större del av beståndet i väst, påpekar Öystein Flagstad, seniorforskare vid Rovdata.

Fler vargar till Sverige
Denna tillväxt kan troligen ha medfört att fler immigrerande vargar har kommit till Sverige och Norge.
Under perioden 2016 – 2020 vandrade 14 vargar in, jämfört med fyra vargar 2011 – 2015. Att fler vargar tar sig in kan vara positivt för beståndsutvecklingen i Norge och Sverige där vargarna är starkt inavlade.
– Rovdata deltar i vargövervakningen tillsammans med ansvariga i Finland. Ett samarbete med Ryssland vore ett naturligt nästa steg. Tillsammans med svensk vargövervakning skulle vi få en ännu bättre kontroll på status för den skandinaviska vargstammen, säger Öystein Flagstad.

Beståndet fortsätter växa
En finsk prognosmodell pekar på att vargbeståndet kommer att fortsätta att växa i Finland de närmaste åren – och därmed ökar varginvandringen sannolikt till Norge och Sverige.
Men en begränsande faktor är att det är lång väg för de vargar som tar sig in i norr för att vandrar söderut och hitta någon parningsvillig partner.
Dessutom måste de ta sig förbi renbetesområdena och löper stor risk att avlivas vid skyddsjakt.