Norska Rovdata och svenska Viltskadecenter uppskattar att det i vinter fanns 256 familjegrupper i Skandinavien, vilket är en minskning med en familjegrupp sedan vintern 2018/2019.
Foto: Viltskadecenter, Rovdata & Mostphotos Norska Rovdata och svenska Viltskadecenter uppskattar att det i vinter fanns 256 familjegrupper i Skandinavien, vilket är en minskning med en familjegrupp sedan vintern 2018/2019.

Fler lokullar i norra Sverige

Nu är årets lodjursinventering färdigställd. Det finns drygt 1 100 lodjur i landet, vilket är en liten minskning sedan förra året. Men det finns regionala skillnader. I framför allt Norrbotten har antalet lodjur ökat.

– I Sverige registrerades 189,5 familjegrupper under den senaste inventeringsperioden. Det är något färre än förra året då 202 familjegrupper hittades, säger Andreas Zetterberg, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.
Jämfört med förra året har antalet familjegrupper ökat med nio procent i det norra rovdjursförvaltningsområdet, minskat med 23 procent i det mellersta och i det södra är antalet oförändrat. Det är femte vintern i rad som lodjursstammen i Sverige minskar något totalt sett.

Flera faktorer påverkar
Att jämföra inventeringsresultat mellan år bör dock göras med försiktighet, påpekar Naturvårdsverket, eftersom förändringen sannolikt är en kombination av flera olika faktorer såsom snötillgång och andel honor som får ungar ett enskilt år.
Med ett förändrat klimat med minskad snötillgång så ställs krav på alternativa metoder till snöspårning av lodjur. Och utvecklingen av nya metoder pågår ständigt, till exempel genom ökad användning av både länsstyrelsens och allmänhetens utplacerade viltkameror.

Gemensam inventering
Sedan säsongen 2013/2014 inventeras den skandinaviska lodjurspopulationen med en gemensam metodik för både Sverige och Norge.
Och i den gemensamma rapporten skriver norska Rovdata och svenska Viltskadecenter att de uppskattar att det i vinter fanns 256 familjegrupper i Skandinavien, vilket är en minskning med en familjegrupp sedan vintern 2018/2019.