Stig Engman, viltvårdskonsulent.
Stig Engman, viltvårdskonsulent.

För låg björntilldelning i norr

J&J ställde några frågor till Jägarnas Riksförbunds viltvårdskonsultent i norr, Stig Engman, om årets björntilldelning för Norra rovdjursförvaltningområdet.• Vad tycker du om tilldelningen på 241 björnar som ni fick i Norra?– Helt klart för lågt. När stammen inte beskattas ordentligt blir det problembjörnar, och så startat cirkusen med nya skyddsjakter. När skyddsjakterna tenderar att bli […]

J&J ställde några frågor till Jägarnas Riksförbunds viltvårdskonsultent i norr, Stig Engman, om årets björntilldelning för Norra rovdjursförvaltningområdet.

• Vad tycker du om tilldelningen på 241 björnar som ni fick i Norra?

– Helt klart för lågt. När stammen inte beskattas ordentligt blir det problembjörnar, och så startat cirkusen med nya skyddsjakter. När skyddsjakterna tenderar att bli färre, då börjar vi att närma oss den rätta avskjutningen.

• Hur många björnar anser JRF i norr att det ska skjutas?
– 2009 begärde JRF Norrbotten en ökning till 75 björnar inom länet, vilket inte hörsammades.
Snart startar spillningsinventeringen i det här nordligaste länet, det ska bli väldigt intressant att se resultatet.
– Det skulle inte förvåna mig om det behövs lite mer drastiska åtgärder snart – som att beskatta björnhona med ungar, åteljakt med mera. En beskattning på 400 björnar i hela avskjutningsområdet är inte att ta till i överkant, och är enligt min mening en väldigt försiktig ökning

• Varför fick inte JRF någon plats i viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Norrbotten?
– JRF Norrbotten fick brev från landshövdingen där det klart och tydligt framgick att JRF och SJF i samråd skulle ta fram personer som ordinarie och ersättare till VFD. Jag kontaktade omgående SJF, som skulle kontakta oss för ett möte. Jag blev uppringd och lämnade namnet på en av våra delegater, men denne blev aldrig kontaktad.
– Personen som hade ringt upp mig gick sedan inte att få tag i. Därefter damp beslutet om delegaterna ner i postlådan. Där var både ordinarie och ersättare SJF:s folk. En överklagan gjordes och ärendet hamnade i förvaltningsrätten, där vi inte fick något gehör. Nu ligger ärendet i kammarrätten.
– Inom VFD använder sig länsstyrelsen av vad man kallar varannan damernas, och vi hade en herre och en dam till förfogande.