Föreslår skärpt vapenlagstiftning

Maxstraffet för vapenbrott höjs från fyra till sex år, helautomatiska vapen förbjuds och halvautomater för målskytte får endast gå att ladda med sex skott.
Dessutom kommer vapenmagasin kräva tillstånd som skjutvapen och ett nytt system införs för prövning av jakt- och målskytteföreningar.

Det är några av förslag till ny vapenlagstiftning som pressenterats av utredaren Doris Högne Rydheim.
När det gäller maxstraffet för vapenbrott föreslår utredaren en skärpning genom att synnerligen grovt vapenbrott införs utöver dagen grovt vapenbrott.
För synnerligen grovt vapenbrott blir straffskalan två till sex år fängelse medan grovt vapenbrott kan ge från sex månader upp till fyra år.

Helautomater
Utredningen föreslår att alla helautomatisk vapen förbjuds för privatbruk. Det är främst gamla k-pistar som tidigare användes inom frivilligorganisationerna som avses. De här vapnen har också använts vid målskytte, men det vill nu utredare ha bort.
Utredare menar att vapnen är så farliga att redan meddelade tillstånd ska upphöra att gälla med en övergångsperiod på fem år för redan utfärdade tillstånd.

Halvautomat för målskytte
Utredaren föreslår vidare att det inte ska vara möjligt att få licens på halvautomatiska vapen för målskytte som har löstagbart magasin.

Vapen med fast magasin ska maximalt få laddas med fem patroner i magasinet och ett i loppet. Dessutom ska tillståndet för att inneha vapnet gälla i maximalt fem år, sedan ska det omprövas.

Förslaget om tidsbegränsning för tillstånd att inneha ett vapen ska dock inte gälla för den som redan har tillstånd.

Vapenmagasin
Utredare förslår att vapenmagasin ska jämställas med skjutvapen och kräva tillstånd. Det gäller dock inte magasin som hör till ett vapen som ägaren har tillstånd för utan endast andra magasin.


Jakt- och skytteföreningar

Utredaren vill ha ett nytt system för föreningar för jakt- eller målskytte som innebär en prövning i två led.
Det gäller dels ett auktorisationsförfarande, dels ett tillståndsförfarande.
Vid auktorisationen ska prövas om föreningen är ideell och har en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och bra vapenhantering.
Till dessa auktoriserade föreningen ska sedan andra föreningar kunna ansluta sig. Det blir sedan den auktoriserade föreningen som ska se till att de ansluten föreningar följer lagar och regler. Annars kan den auktoriserade föreningen besluta att en förening ska uteslutas.
Nästa steg för en förening blir att den ska få tillstånd från polisen vilket kräver att förening är auktoriserad eller ansluten till en auktoriserad förening.