Foto: Shutterstock Missbildade ryggkotor och felplacerade testiklar är två tecken på skadliga mutationer som forskarna i Uppsala har noterat.

Forskning visar att invandrade vargar skyddar mot skadade gener

100 000 skadliga mutationer i varje individs genuppsättning – det bär en skandinavisk varg på enligt forskare vid Uppsala universitet. Och antalet skadliga mutationer ökar med varje generation på grund av inavel.

Det är Uppsala universitet som går ut med forskningsrönen kopplade till att skadliga mutationer undersökts hos 100 vargar i den skandinaviska vargstammen och lika många ryska och finska vargar.

Ryggkotor och pung

Mutationerna orsakar bland annat missbildade ryggkotor och så kallad kryptokism – att testiklarna inte finns i pungen.

– Vi ser en tydlig förändring över generationerna. Hos de vargar som grundade den skandinaviska populationen förekommer de flesta skadliga mutationer bara i en kopia, men för varje generation av inavel så ökar andelen mutationer som finns i två kopior, säger Linnéa Smeds, bioinformatiker vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet och studiens förstaförfattare.

Intakt kopia skyddar

Enligt forskarna skyddas individerna av att den ena kopian ofta är intakt. Men inavel kan göra att samma varg kan komma att bära på två kopior av skadliga mutationer och då uppstår så kallad inavelsdepression.

Bara tre individer grundade, enligt forskarna, den skandinaviska vargstammen. Men vargar som invandrat från Finland har gjort att andelen skadliga mutationer minskade. Men redan efter någon generation ökade mutationerna igen.

”Desto sämre är det”

Forskarna menar att det krävs en fortsatt invandring av varg för att problemen med mutationer ska motverkas.

– Vi känner inte till den exakta funktionen av alla dessa mutationer, det gör man inte ens hos människan som är så välstuderad. Däremot kan man anta att ju fler skadliga mutationer en individ har, desto sämre är det – speciellt om de förekommer i två kopior eftersom det då inte finns någon frisk variant som kan kompensera för den skadliga varianten, säger Linnéa Smeds.