FOTO: LARS-OLOF ROSELL/Mostphotos Göta hovrätt delade inte tingsrättens bedömning och friade den åtalade mannen från förseelse mot jaktlagen.

Frias för brott mot jaktlagen efter att ha kört på rådjur

Tingsrätten fällde mannen för att han väntat tolv timmar med att anmäla en krock med rådjur. Men hovrätten friade med hänvisning till att djuret omedelbart dött och polisen ändå inte hade åkt till platsen förrän nästa dag.

SVT:s Anders Blomquist drabbades av dagsböter efter att ha kört på ett rådjur. I en färsk dom friar Göta hovrätt en 29-årig man som också hörde av sig för sent till polisen efter en trafikolycka som resulterade i ett dött rådjur.

Dog omedelbart

Det var en natt i maj förra året som mannen körde på ett rådjur i Uppvidinge kommun. Djuret dog omedelbart och 29-åringen markerade platsen med en flagga och försökte därefter ringa till polisen på 114 14.

Dessvärre var täckningen dålig och mannen lade på efter att ha suttit i en telefonkö i en timme. Dagen efter, omkring tolv timmar efter olyckan, ringde han åter igen till polisen och anmälde händelsen.

Men polisen tyckte inte att han uppfyllt sina förpliktelser och 29-åringen åtalades mot sitt nekande för förseelse mot jaktlagen.

Växjö tingsrätt ansåg att det faktum att mannen försökt ringa och anmäla olyckan, och till och med väntat i en telefonkö, visar att han var medveten om sin anmälningsskyldighet och därför uppsåtligen brutit mot jaktlagen.

Straffet blev 40 dagsböter.

Överklagade dom

Mannen överklagade domen till Göta hovrätt som gjorde en annan bedömning och hänvisade till en skiljaktig mening i en hovrättsdom från 2016. I den nämns att polisen i liknande fall brukar vänta med att åka ut till olycksplatsen och först kommer dit påföljande dag.

Detta faktum i kombination med att djuret var dött och inte kunde lida samt att mannen markerade platsen med en flagga gör att hovrätten landade i att det rörde sig om ett ringa fall av brott mot jaktlagen – och sådana är inte straffbara.

Därför ändrade hovrätten tingsrättens dom och friade 29-åringen.