En varghanne som troligen var ”genetiskt värdefull” avlivades från helikopter på torsdagen. Att värna renskötseln i området i Nordnorge sågs som mer värdefullt. (Arkivbild)
Foto: Mostphotos En varghanne som troligen var ”genetiskt värdefull” avlivades från helikopter på torsdagen. Att värna renskötseln i området i Nordnorge sågs som mer värdefullt. (Arkivbild)

”Genetiskt viktigt” varg sköts i Nordnorge

En varghanne sköts på torsdagen vid Altevarri i Karasjok kommun i Finnmark i Nordnorge. Det var troligen en så kallad genetiskt viktigt varg, invandrad från det finska-ryska beståndet. Men riskerna för att hannen skulle ställa till skador för renskötseln i området bedömdes som större.

Just nu pågår stora förflyttningar i området av renar till vinterbetet, enligt Miljödirektoratet.
Norrmännen fick upplysningar om att vargen tagit renar på finska sidan och senare också på norska sidan. I oktober i år härjade en annan varg i området. Den vargen fälldes också.

Avlivades från helikopter
Det var personal från Statens naturoppsyn som på uppdrag av Miljödirektoratet avlivade vargen med skottlossning från en helikopter. Det övervägdes spåra och skrämma bort vargen, men isförhållandena i området gjorde det riskfyllt bege sig ut i terrängen. Det är nu ljust få timmar om dagen och det kunde ha dragit ut på tiden att lokalisera vargen.

Sövning och flytt inget alternativ
Att söva och flytta vargen sågs heller inte som ett möjligt alternativ.
– Om vargen skulle ha varit kvar i området hade det inneburit onormalt stor belastning på berörda renbetesdistrikt, kommenterar Knut Morten Vangen, sektionsledare i Miljödirektoratet om avlivningen.
Men förvaltningsmässigt har myndigheten Norge målet att så långt som möjligt undvika att skjuta ”genetiskt viktiga” vargar eftersom vargbeståndet i Norge är präglat av inavel.