Karl Hedin är övertygad om att någon medvetet har förvanskat bevis i förundersökningen mot honom.
Karl Hedin är övertygad om att någon medvetet har förvanskat bevis i förundersökningen mot honom.

Granskning av Hedinbevis lämnas vidare

Fel har begåtts mot Karl Hedin. Det har överåklagare Anders Jakobsson medgivit. Men någon förundersökning om bevisförvanskning vill han inte inleda. I stället lämnar han Hedins begäran om överprövning av beslutet vidare till Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Den 20 januari begärde Karl Hedin att Särskilda åklagarkammaren skulle utreda ifall bevis medvetet har förvanskats, och om personer inom Polis- och Åklagarmyndigheten har begått tjänstefel, i förundersökningen mot honom.
Överåklagare Anders Jakobsson kom fram till att det har begåtts fel, men att de inte är så allvarliga att de kan betecknas som brottsliga. Därför valde han att inte inleda någon förundersökning mot NOA-polisen och miljöåklagare Lars Magnusson.

Begäran om överprövning
Eftersom Karl Hedin och hans advokat Sven Severin var mycket kritiska till beslutet lämnade de i tisdags, den 25 februari, in en begäran om överprövning.
I dag, fredag, säger Anders Jakobsson i Svensk Jakt:
– Den klagande var ju inte nöjd med mitt beslut så därför har jag tittat på det igen, men inte funnit skäl att ändra beslutet.
Han har dock överlämnat ärendet till Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, vars uppgift är att handlägga alla överprövningar av åklagarbeslut.

Förvanskad avskrift
Karl Hedin var inledningsvis misstänkt för att den 26 oktober 2018 ha skjutit en varg i Västmanland.
Under häktningsförhandlingen fyra dagar senare hänvisade miljöåklagare Lars Magnusson till en avskrift av ett 1,5 minut långt telefonsamtal mellan Karl Hedin och hans syster. Samtalet spelades in i samband med hemlig telefonavlyssning dagen då det påstådda brottet ska ha begåtts.
Enligt åklagaren ska Karl Hedin under samtalet ha nämnt att han varit ute med ett gäng i skogen och att han skjutit gråben.
I avskriften av telefonsamtalet står det dock: ”Så då ryckte vi ut ett gäng och bara stod och avvaktade när vi såg (ohörbart).”
Under slutförhöret den 11 december 2019 fick Karl Hedin själv till slut lyssna på det bandade samtalet. Han hade då inga problem att utan tekniska hjälpmedel höra att det han egentligen sa var: ”Så då ryckte vi ut ett gäng och bara stod och avvaktade men vi såg ingenting.”

Dramatiska konsekvenser
Karl Hedin häktades och satt frihetsberövad i 31 dagar. Åtminstone tre veckor av den tiden enbart på misstanken att han skjutit en varg, enligt Karl Hedins begäran om omprövning.
– Förvanskningen av det inspelade samtalet fick alltså dramatiska konsekvenser för Karl Hedin, förklarar advokat Sven Severin.
Karl Hedin är för egen del övertygad om att någon medvetet har förvanskat bevis och vill nu att Åklagarmyndigheten ska utreda vad som hände och vem som gjorde vad, mellan att telefonsamtalet spelades in och häktningsförhandlingen hölls.
– Vi avvaktar nu Utvecklingscentrums bedömning. Karl Hedins förhoppningar är dock inte höga med tanke på hur tidigare övertramp i hans mål behandlats av de rättsvårdande myndigheterna, säger Sven Severin.