Allt från jakt på stora rovdjur till skogsbruk kan saboteras i domstol av små aktivistgrupper om inte domstolsväsendet får tydliga föreskrifter hur talerätten ska hanteras, påpekar företrädare för gröna brukare i Värmland i en skrivelse till riksdagen.
Allt från jakt på stora rovdjur till skogsbruk kan saboteras i domstol av små aktivistgrupper om inte domstolsväsendet får tydliga föreskrifter hur talerätten ska hanteras, påpekar företrädare för gröna brukare i Värmland i en skrivelse till riksdagen.

Gröna brukare varnar för utökad talerätt

Jägare, LRF samt mark- och skogsägare gör gemensam front mot att små aktivistgrupper som bildats på Facebook kan få talerätt och ges möjlighet att förhindra både viltförvaltning och annat grönt brukande.

Företrädarna för brukarsidan i Värmland har vänt sig till både Justitieutskottet och Miljö- och jordbruksutskottet. Det är bråttom att stoppa en utökad tillämpning av Århuskonventionen om talerätt. Annars kan det bli en omöjlig situation, påpekar de som undertecknat skrivelsen.
Allt från jakt på rovdjur till skogsbruk kan överklagas och ge domstolsbeslut som stoppar grönt brukande tillfälligt eller definitivt.

Ser allvarlig utveckling i Sverige
Christer Karphammar i Sunnemo är ordförande i Mellanskog Skogsvårdsområde i Norra Värmland och internationell domare. Han ser en allvarlig utveckling i Sverige.
– I Sverige sträcker sig domstolarnas långt ut på kanten. Fortsätter det så här kan snart ett enskilt hushåll stoppa viktig utveckling i samhället. Särintresse och allmänt intresse är inte alltid samma sak, påpekar han för nwt.se
Det viktiga nu är att domstolarna får tydliga föreskrifter hur talerätten ska hanteras, poängterar aktörerna bakom skrivelsen till riksdagsutskotten.
”Det kan inte vara lagstiftarens mening att särintressen, som inte direkt berörts av besluten, skall äventyra beslut fattade av Högsta Förvaltningsdomstolen”, skriver de.