Från Gyttorps broschyr år 1933.
Från Gyttorps broschyr år 1933.

Gyttorps lysande vägvisare mot målet

Äldre jägare minns säkert Gyttorps spårljuspatron, vars gulröda färg avvek från det övriga sortimentet. Ändamålet framgår tydligt i en broschyr från 1940. (Se bilden ovab.) Med hjälp av spårljuset kunde hagelskytten korrigera felaktig anläggning och siktning.

Förebilden var en Eley-patron, ”Rocket”, som fanns på marknaden omkring år 1930. Gyttorp var alerta och hade en egen motsvarighet färdig år 1933. Den avbildades och beskrevs första gången i deras jakttidtabell det året.
Nämnas bör dock att patroner med svart text och ordet spårljus som bottenmärkning aldrig återfunnits. Kanske tecknaren avvikit från förlagan. Bevarade patroner från denna tid överensstämmer däremot helt med illustrationerna i broschyren från 1940.
Under andra världskriget infördes begränsningar i Gyttorp-sortimentet för att spara råvaror. Spårljuspatronerna fick därmed stryka på foten.
Comeback år 1950
Spårljuspatroner återkom dock omkring är 1950 med ny design enligt en Gyttorp-broschyr från 1951. Någon storsäljare var de sannolikt aldrig, men kunde i alla fall köpas fram till mitten av 1960-talet.
Funktionen var inte heller hundraprocentig. Lyskroppen tog ibland egna vägar och följde inte hagelkärven som meningen var.
I askarna bipackades alltid en lapp med instruktions- och varningstext. Den första tiden var den mycket utförlig.
Nödlösning för kaliber 20
Kaliber 20 fanns inte i sortimentet. Nyligen såg jag ändå en nödlösning av detta, troligen som följd av en specialbeställning. I en ordinarie spårljusask återfanns gröna övningspatroner kaliber 20, som försetts med spårljusladdning. Hagelförladdningsbrickan var överstämplad med ett stort S i röd färg.
Det kan finnas fler oupptäckta varianter, hör gärna av er i så fall till Sören Thurén, telefon 0500-42 20 17.
Från början var ofta benämningen spårkulepatron, sedermera alltid spårljus. Alla var redan under sin tid i sortimentet udda företeelser. Numera har dessa patroner samlarstatus.