Foto: Ossian Grahn Klas Bjuremark, advokat på Severin advokater som har specialiserat sig på jaktrelaterade mål.

Han överklagar uppmärksammade domen för knivlagsbrott

Erik Råsbjer, som dömdes att böta 21 000 kronor för en kvarglömd jaktkniv, vill fightas vidare i hovrätten. ”Detta strider mot det allmänna rättsmedvetandet”, säger advokat Klas Bjuremark på Severin advokater, som just lämnat in överklagandet.

Den 42-åriga familjefadern Erik Råsbjers öde har upprört inte bara jägarsverige utan också andra privatpersoner med rättsmedvetande.

Nyskjutet rådjur

Det var i december förra året som Erik flådde och styckade ett nyskjutet rådjur hemma i uterummet i villan söder om Nässjö.

Då ville hans son ha skjuts till hockeyträningen. Erik stoppade kniven i slidan, som alltid hänger i jaktbyxorna, hoppade in i bilen och körde i väg.

Men han hann inte långt innan han stoppades i en av polisens rutinkontroller. Efter att ha blåst grönt fick han en fråga om huruvida han hade något vasst på sig och svarade ärligt att han bar kniv efter att just ha styckat ett rådjur.

21 000 kr i böter

Det skulle han inte ha gjort – ärligheten kostade honom 70 dagsböter om vardera 300 kronor, totalt 21 000 kronor, för brott mot knivlagen. Pengarna skramlade jägarkollektivet till, men Erik Råsbjer väljer ändå att ansöka om prövningstillstånd hos Högsta domstolen för att få saken slutligt prövad.

– Jag har inget problem att ta till mig att det har funnits en lucka i knivlagen såtillvida att påföljderna tidigare varit väldigt milda. Men när man skärper lagen i förhållande till kriminella dras vanliga människor med, säger Erik Råsbjers advokat, Klas Bjuremark vid Severin advokater, till Jakt & Jägare.

”Rätt och fel”

– Men detta strider mot det allmänna rättsmedvetandet. Domstolarnas avgöranden ska spegla medborgarnas uppfattning av vad som är rätt och fel. Nu hamnar man i stället i en situation där domstolen inte tar hänsyn till att det faktiskt inte funnits någon som helst risk att kniven skulle användas vid brott.

– Varför skall det till exempel vara straffbart att ha kniven i slidan när man kör bil fem minuter för att släppa av sonen vid träningen men straffritt om man kör fem minuter samma sträcka i syfte att stycka ett djur när man kommer fram? Poängen är att min huvudmans innehav har varit befogat eftersom han haft för avsikt att sedan använda kniven.

Reda ut läget

I sitt yttrande angående prövningstillstånd understryker Klas Bjuremark att Högsta domstolen måste reda ut rättsläget.

Han skirver:

”På samma sätt som det kan ansetts föreligga goda grunder att skärpa lagstiftningen avseende grovt brott torde det dock finnas lika stort behov att Högsta domstolen nu tydliggör på vilket sätt ett innehav av en kniv i en bil skulle kunna anses tillåtet. Detta särskilt eftersom tingsrättens dom torde stå i motsatsförhållande till det allmänna rättsmedvetandet på mindre orter på landsbygden där jakt är ett stort fritidsintresse.”

Med omdöme

Dessutom anför Klas Bjuremark att det faktiskt framgår av lagens förarbeten, den proposition där regeringen utvecklar skälen till att kriminalisera knivinnehav i fordon, att reglerna måste användas med omdöme.

Bland annat står det att ett ”sådant innehav många gånger är befogat. Personen i fråga kan ju exempelvis vara på väg ut på en fisketur eller för att jaga eller behöva kniven i något annat sammanhang som är helt legitimt”.

Rimlig förklaring

Därefter konstateras att en sådan regel måste ”tillämpas på ett mycket nyanserat sätt, så att den personliga integriteten inte kränks onödigtvis”.

Och att ”en rimlig förklaring till innehavet bör accepteras”.

– Man kan ju fråga sig hur en jägare bör agera om hon eller han inte får ha en kniv i bilen om det till exempel sker en viltolycka och ett rådjur måste avlivas? Min uppfattning är att lagstiftningens tillämpning har kommit att frikopplas från verkligheten, säger Klas Bjuremark och tillägger:

– Kanske är det så enkelt att de som dömer i bland inte har förståelse för att en kniv också är ett redskap och inte bara ett vapen?