Jägarna föreslog en kvot på 50 björnar i Dalarna men det bantades till 35. Länsstyrelsens besiktningsman Hans-Olov ”Hanse” Hansson och Hans Pettersson, som har fällt en björn väster om Noppikoski i Orsa finnmark.
Foto: Ove Nyström Jägarna föreslog en kvot på 50 björnar i Dalarna men det bantades till 35. Länsstyrelsens besiktningsman Hans-Olov ”Hanse” Hansson och Hans Pettersson, som har fällt en björn väster om Noppikoski i Orsa finnmark.

Hård kritik mot bantade björnkvoter

Företrädare för Jägarnas Riksförbund i de tre största björnlänen Norrbotten, Jämtland och Dalarna är starkt kritiska till tjänstemannaväldet i länsstyrelser och Naturvårdsverket efter beslutet om årets björnkvot.

Några få tjänstemän tror sig ha bättre kunskap än den samlade kunskapsbank som människor ute i bygderna har. Tjänstemännen på länsstyrelserna kör sitt eget race och lyssnar varken på viltvårdsnämnder eller rovdjursgrupper, anser länsbasarna för Jägarnas Riksförbund, JRF.

Jägarorganisationerna har varit överens om det antal björnar som bör fällas. Bedömningar har gjorts för att inte öka antalet björnangrepp mot tamdjur och få ett bättre samspel mellan älg och rovdjur.

Kör över rådgivande grupper

Men länsstyrelserna körde över sina rådgivande grupper och nämnder och bantade björnkvoterna med 95 björnar. Naturvårdsverket gick sedan på samma linje som länsstyrelserna.

Sixten Sandberg är vice ordförande för JRF i Norrbotten och sitter i både viltvårdsnämnden och regionala rovdjursgruppen.

– Vi var överens i både viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen om en avskjutning på 75 björnar, säger han.

Länsstyrelsen ansåg däremot att det bara skulle vara 54 björnar, eftersom 16 björnar har skjutits tidigare under olika skyddsjakter. Dessutom vägdes in att tre björnar dödats av tåget och två skjutits illegalt.

”Tvivelaktiga beräkningar”

– De siffror som angavs om antalet björnar i länet är tvivelaktiga. En spillningsinventering som kommer att genomföras i höst kommer med all sannolikhet att ge en helt annan siffra på björnstammen i länet än de 600 björnar som nu anges, kommenterar Sixten Sandberg.

– Vi är även missnöjda med jakttiden. Vi i Norrbotten ville förlänga jakttiden på björn. Anledningen är bland annat länets vegetation med täta lövinslag. Det är svårt att se björnarna som hundar har ståndskall på inne i lövsly, tillägger Sixten Sandberg.

Instämmer i kritiken

Roland Johansson, ordförande för JRF i Jämtland, instämmer i det mesta av kritiken från Norrbotten och funderar på hur länsstyrelsen gör sina beräkningar.

– Vårt förslag på en avskjutning på 110 var beräknat på tillväxten plus två procent. Det antogs av både viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen. Men både länsstyrelsen och Naturvårdsverket beslutade om 70 björnar, vilket var en ökning från i fjol med 30 björnar. Spillningsinventeringen visade på att vi har mellan 800 och 1 000 björnar i länet, konstaterar Roland Johansson.

Spekulerar om skjutna problembjörnar

– Länsstyrelsen använder sina beräkningsgrunder och spekulerar om det antal problembjörnar som kommer att skjutas under skyddsjakt som beslutats av länsstyrelsen, björnar som skjuts med stöd av paragraf 28, trafikdödade björnar, björndödade björnar och illegalt skjutna björnar.

– På vilka grunder bygger länsstyrelsen sitt sätt att räkna? undrar Roland Johansson.

Däremot har JRF förståelse för de nya reglerna att max två hundar får släppas samtidigt mot björn, förklarar Roland Johansson.

”Djupt beklagligt”

Malte Sandström, JRF-ordförande i Dalarna, tycker att det är djupt beklagligt att länsstyrelserna och Naturvårdsverket inte tar någon hänsyn till den kunskap som finns ute bygderna.

Jägarna föreslog en kvot på 50 björnar i Dalarna men det bantades till 35.

– Är viltvårdsnämnden och den regionala rovdjursgruppen bara ett spel för galleriet eftersom länsstyrelsens tjänstemän inte lyssnar på de rådgivande grupperna och kör sitt eget race?

– Att som nyutbildad biolog i länsstyrelsens tjänst ha bättre möjligheter att påverka beslut än folk som lever med rovdjuren runt gårdarna är ett problem. Jag har skrivet till Naturvårdsverket och påtalat problemet med att länsstyrelsens tjänstemän i Dalarna gång på gång allsmäktigt kör över den rådgivande grupp som de själva tillsatt, säger Malte Sandström.