Kron- och dovhjort innebär konkurrens om födan för älgar. Det kan vara orsaken till att sörmländska älgkalvar inte växer som de ska.
Foto: Montage / Shutterstock.com Kron- och dovhjort innebär konkurrens om födan för älgar. Det kan vara orsaken till att sörmländska älgkalvar inte växer som de ska.

Hjortar ger taniga älgkalvar?

Sörmländska älgkalvar väger sedan flera år allt mindre när de slaktas och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har i en studie konstaterat att det kan bero på konkurrens om maten, skriver Sveriges Radio P4 Sörmland.

I studien har ett 30-tal älgkor och tio älgtjurar försetts med radiosändare. Kalvarna har också vägts två dygn efter födseln och vikten var då normal. Men när kalvar sedan slaktades efter ha levt över sommaren vägde de mellan 20 och 25 procent mindre än normalt.
Teorin är att kron- och dovhjort konkurrerar med älgarna om födan.
– Det är många som ska dela på den här fina grönskan som ska förse dem med bra mat under sommaren. En älgko som ska ge kalven bra mjölk kanske inte får i sig tillräckligt av det här som hon behöver, säger Jimmy Pettersson, forskningsingenjör vid SLU, till P4 Sörmland.
En lösning på problemet med den dåliga tillväxten hos älgkalvar är att minska hjortstammarna, föreslår Jimmy Pettersson.