Jägarnas Riksförbund får stöd av Folkaktionens ordförande i Dalarna, Nils Björklund. Han ser heller ingen anledning att höja kostnaderna för fällavgiften i älgjakten.
Foto: Ove Nyström Jägarnas Riksförbund får stöd av Folkaktionens ordförande i Dalarna, Nils Björklund. Han ser heller ingen anledning att höja kostnaderna för fällavgiften i älgjakten.

Höjd fällavgift på älg i Dalarna

Efter ett förslag från Jägareförbundet vill viltvårdsnämnden i Dalarna höja fällavgiften på älg från 300 kronor till 400 kronor. Jägarnas Riksförbund är mot en höjning och reserverade sig mot beslutet. Jägarna i nämnden var däremot emot eniga om att det bör jagas 35 björnar i länet till sista oktober, men det struntar antagligen länsstyrelsen i.

Frågorna behandlades vid viltvårdsnämndens möte i Falun den 31 maj.

Lars-Olov ”Krigarn” Kristiansson från Malung är ordförande för Jägareförbundet i Dalarna.

– Antalet skjutna älgar har minskat drastiskt de senaste tio åren. Därmed har mindre och mindre med pengar kommit in till bland annat viltvårdsfonden, säger han.

– Av pengarna som betalats in från fällavgifterna på älg går 400 000 kronor till länsstyrelsen och 100 kronor per älg hamnar hos statliga viltvårdsfonden. En del av dessa pengar går tillbaka till jägarna genom kostnader för älginventeringar, renoveringar av skjutbanor med mera, tillägger Lars-Olov Kristiansson.

Utan en höjning av fällavgiften blir det inga pengar över till bland annat dessa verksamheter, anser han.

Avgifterna ska gå till jägarna

– Jägareförbundet arbetar med målsättningen att hela fällavgiften skall gå tillbaka till älgskötselområdena, tillägger Kristiansson.

Jägarnas Riksförbunds vice ordförande i Dalarna, Gunnar Håkansson, är helt emot förslaget.

Att statens viltvårdsfond och länsstyrelsen kommer att avsäga sig den makt de har att styra hur pengarna från fällavgifter skall användas är helt uteslutet, anser han.

– Vi jägare betalar redan in för mycket pengar till myndigheterna som använder dessa pengar till mycket som inte har med jakt att göra, kommenterar en upprörd Gunnar Håkansson. Han reserverade sig därför mot beslutet i viltvårdsnämnden.

Instämmer i kritiken

Det finns fler jägare som instämmer i JRF-kritiken.

Folkaktionens ordförande i Dalarna, Nils Björklund, ser inte heller någon anledning till att länsstyrelsen skall få ta del av pengarna från älgjaktens fällavgifter.

– Dessa pengar skall gå tillbaka till jägarorganisationerna och älgskötselområdena. Det är i dessa organisationer det finns kunskap och motivation för att förvalta en älgstam, säger han.

I övrigt behandlades även den kommande björnjakten. Viltvårdsnämnden föreslår att det hos Naturvårdsverket ska begäras en kvot på 35 björnar i Dalarna i höst.

Men Naturskyddsföreningen reserverade sig mot beslutet och vill ha en tilldelning på 26 björnar i länet, men deras linje vann inte gehör.

Länsstyrelsen vill ha lägre kvot

Nu hoppas Gunnar Håkansson, Jägarnas Riksförbunds representant i viltvårdsnämnden, att länsstyrelsen driver kravet på 35 björnar inför Naturvårdsverket.

Förra året gick länsstyrelsen emot viltvårdsnämnden och bad om 26 björnar hos Naturvårdsverket.

Viltvårdsnämnden föreslår även att tiden för björnjakten i Dalarna ska utökas med nästan två veckor till sista oktober.

Länsstyrelsens miljövårdsenhet gjorde helt klart vid mötet i nämnden att de vill ha en björnkvot på 27 björnar och jakttid till den 15 oktober. Därmed kommer troligtvis länsstyrelsen att köra över viltvårdsnämnden igen.