Sedan den 13 november har det inte upptäckts fler fall med coronasmitta bland burminkar i Sverige. Det handlar inte heller om de virusvarianter som finnas bland danska coronaminkar, som hittills har smittat över 200 personer.
Foto: Mostphotos Sedan den 13 november har det inte upptäckts fler fall med coronasmitta bland burminkar i Sverige. Det handlar inte heller om de virusvarianter som finnas bland danska coronaminkar, som hittills har smittat över 200 personer.

Inga nya coronafall bland minkar

I Danmark har över 200 personer smittats av kluster 1-5, muterade coronavirusvarianter hos burminkar. Men Sverige har inte haft samma virusvariant bland minkarna som hålls på farmer för pälsproduktion, konstaterar SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

I mitten av oktober upptäcktes att viruset Sars-CoV-2, som orsakar covid-19 hos människor, fanns hos minkar på minkfarmer i Blekinge.
Folkhälsomyndigheten och SVA påbörjade i samarbete med region Blekinge övervakning av viruset hos minkar för jämförelse med eventuella fall av covid-19 hos människor.

Inte samma virusvariant som i Danmark
Enstaka genetiska förändringar har hittats hos viruset Sars-CoV-2 hos minkar i Sverige, men det är inte samma virusvariant som finns hos minkar i Danmark, meddelar SVA idag.
Jordbruksverket konstaterar i sin tur att det inte hittats några nya coronafall bland burminkar sedan det upptäcktes att det fanns coronavirus i sammanlagt 13 minkbesättningar i Blekinge.
Provtagning har gjorts hos alla minkfarmer i Sverige. När det gäller coronaviruset Sars-CoV-2 har inga nya fall bland minkar rapporterats sedan den 13 november.

90 000 burminkar finns kvar i Sverige
Förra veckan avslutades pälsningen hos de svenska minkuppfödarna. Därmed har cirka 85 procent av de minkar som hålls för pälsproduktion avlivats.
– Efter pälsningen finns cirka 90 000 djur kvar. Jordbruksverkets bedömning är att risken för nya utbrott av Sars-CoV-2 på mink därmed är lägre, eftersom det är färre människor som kommer att gå in i besättningarna och man dessutom kan ha glesare bland djuren, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Övervakningen fortsätter
Övervakningen fortsätter dock med kontinuerlig provtagning när det gäller förekomst av virus och antikroppar hos de avelsdjur som är kvar efter pälsningen.
Jordbruksverket beslutade den 5 november om restriktioner för samtliga svenska minkfarmer.
– Syftet med restriktionerna är att förhindra smitta till minkarna och att smitta förs ut från besättningarna. Jordbruksverket har arbetat nära minknäringen för att säkra att alla vet vad restriktionerna innebär och hur de ska följas. Under förra veckan har vi även gjort tillsynsbesök på minkfarmer i Blekinge för att följa upp hur restriktionerna följs, kommenterar Håkan Henrikson.
Skulle coronasmittade burminkar släppas ut, eller rymma, kan de sprida smittan i naturen, både till frilevande mink och andra mårddjur som grävling, vessla, mård, järv, utter och hermelin.