Naturvårdsverkets Christer Pettersson anser att Norrtälje kommun har ett samordningsansvar för att rädda villaägarna från vildsvinsplågan inne i tätorten.
Naturvårdsverkets Christer Pettersson anser att Norrtälje kommun har ett samordningsansvar för att rädda villaägarna från vildsvinsplågan inne i tätorten.

Ingen vildsvinsjakt i tätorten

Norrtälje kommun vill ha ökad jakt utanför staden

Efter hård kritik gör Norrtälje kommun ett nytt försök att tackla problemet med vildsvin som skrämmer de boende och skövlar i trädgårdar. Men kommunen eftersträvar ingen skyddsjakt inne i tätorten. Därmed nekas kommunjägarna att få jaga vildsvin nära stadskärnan.

– Det är en nödlösning som vill undvika, säger Eva Källander, kommunens mark- och exploateringschef, till Dagens Nyheter (DN).
Strategin blir istället att öka jakttrycket runt tätorten.
– Det är nödvändigt att ringa in hela tätorten, kommenterar Eva Källander för DN.
Hon berättar att det rings runt till berörda jägare och jordbrukare som arrenderar kommunal mark i närheten av tätorten.
Ambitionen är att redan den här veckan ha ett möte med berörda markägare och jakträttshavare för att göra jaktinsatser.

Frustrerad kommunjägare
Johan Dahlqvist, viltsamordnare för kommunens tio kommunjägare, är frustrerad.
– Jag har varnat för det här i flera år. Nu har vildsvinen börjat urbaniseras. Jag får flera samtal om dagen. Nyss ringde en förtvivlad kvinna, berättar Johan Dahlqvist för DN.
Han saknar mandat att göra något.
– Jag har lagt fram ett förslag till handlingsplan som vi gjort tillsammans med Naturvårdsverket, men vi får inget uppdrag. Nu har vi bara rätt att skjuta skadade eller sjuka djur, säger Johan Dahlqvist.

Vill jaga vildsvin nära stadskärnan
Förslaget gick ut på att börja jaga vildsvinen inom tätbebyggt område, eftersom kommunjägarna har tillstånd att avlossa skott inom tätorten. Planen var att börja skjuta bort vildsvin intill stadskärnan.
Eva Källander har tidigare hävdat att vildsvinen är villaägarnas problem.
– Om det kommer djur in på tomten så är det fastighetsägarnas ansvar. Det får man skydda sig emot själv, sade hon i förra veckan till DN.

”Kommunen har samordningsansvar”
Christer Pettersson, som länge jobbat med bland annat vildsvinsfrågor på Naturvårdsverket, har en annan syn.
Han har besökt Norrtälje och träffat Johan Dahlqvist. Enligt Christer Pettersson har kommunen ett samordningsansvar. Det är viktigt att det finns en strategi för att följa utvecklingen och minska antalet vildsvin.
– Det är hög tid att kommunen sätter sig ner och tillsammans med de kringliggande markägarna och gör upp en tydlig plan. Förutom kommunens tjänstemän och politiker bör man skapa en mötesplats, där även polisen och företrädare för olika fritidsområden är representerade, säger han till DN.