Moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden tycker att det är allvarligt att polisen ska ha ansvar för åtgärder när jägare och eftersöksjägare utsätts för brott.
Foto: Sveriges Riksdag Moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden tycker att det är allvarligt att polisen ska ha ansvar för åtgärder när jägare och eftersöksjägare utsätts för brott.

Inget extra skydd av jägare

Allvarligt, tycker m-politiker

Sten Bergheden, moderat riksdagsledamot, ställde en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) om vilka åtgärder som ska vidtas för att öka skyddet för eftersöksjägare. Svaret är att ansvaret ligger hos polisen.

Bakgrunden till Sten Berghedens (M) fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) är de hot och trakasserier som jägare och eftersöksjägare får utstå. Jakt & Jägare skrev om det här.
Bland annat hänvisar han till den värmländske eftersöksjägare som efter att ha avlivat trafikskadade vargar har hotats, trakasserats, utsatts för skadegörelse och misshandel.
Frågan löd: ”Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka insatserna mot den här typen av kriminalitet, och är ministern t.ex. beredd att ta initiativ till straffskärpningar?”

”Polisen har huvudansvaret”
Nu har Sten Bergheden (M) fått svar genom inrikesminister Anders Ygeman.
”Det är viktigt att såväl jägare som eftersöksjägare ska kunna bedriva sin verksamhet utan att riskera att utsättas för brott. Regeringen ser allvarligt på brottslighet som innehåller hot och våld och det finns redan i dag möjligheter att agera mot sådan brottslighet inom ramen för befintlig lagstiftning. Regeringen har dessutom nyligen beslutat om en lagrådsremiss med förslag till skärpta straffskalor för vissa allvarliga våldsbrott. Förslaget innebär bland annat att minimistraffen för sex olika brottstyper höjs. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
Det är Polismyndigheten som har huvudansvaret för bekämpning av denna typ av kriminalitet. I sitt arbete har myndigheten ett nära samarbete med Säkerhetspolisen. Jag följer Polismyndighetens och Säkerhetspolisens arbete inom aktuellt område och avser att göra så även fortsättningsvis.”

Allvarlig risk för bortprioritering
Sten Bergheden är inte nöjd med svaret. Att ansvaret ska ligga kvar hos polisen borgar inte för ökad trygghet och säkerhet för jägare och eftersöksjägare, menar han.
– Ministern lägger ansvaret för att sköta detta på polisen vilket innebär att om inte polisen prioriterar dessa brott kommer ingen förbättring att ske, vilket är mycket allvarligt. Regeringen har ändå det yttersta ansvaret för att polisen har förmåga och resurser att bekämpa dessa brott, säger Sten Bergheden (M).