Christer Pettersson på Naturvårdsverket säger att de som äger fällor får höra av sig till myndigheten om märkningskravet leder till sabotageaktioner eller andra problem med jaktfientliga aktivister.
Christer Pettersson på Naturvårdsverket säger att de som äger fällor får höra av sig till myndigheten om märkningskravet leder till sabotageaktioner eller andra problem med jaktfientliga aktivister.

Inget skydd mot jakthatare vid fällfångst

Fångade möss måste kollas var femte timme

Naturvårdsverket nya föreskrift skärper kraven om fällor för levandefångst. Fällor som fångar möss levande måste vittjas var femte timme. De som har levandefångst av vilt är även i fortsättningen utlämnade till jakthatare eftersom fällorna måste märkas med namn och kontaktuppgifter.
– De som utsätts för till exempel sabotage får höra av sig till Naturvårdsverket, säger Christer Pettersson om föreskriften.

Naturvårdsverket motiverar skärpningen om möss med att test visar att möss har dött av stress, till exempel blödande magsår, endast efter ett par timmars fångenskap i fällan.
När det gäller andra djur som fångas levande i fällor är kravet att det ska göras kontroller minst en gång per dygn och alltid på morgonen.

Vittjas både morgon och kväll
Men gäller det råtta, sork, vessla, hermelin, min eller iller ska dock levandefångstfällan vittjas både morgon och kväll.
När det gäller levandefångst av vildsvin måste fällan från 1 augusti ha ett larm. Vildsvinen får endast lockas in i fällan med vegetabiliskt foder som är oförädlat. Öppningen in i fällan får inte vara mer än 55 centimeter hög.

Inget gehör om jägar-ID
Både jägarorganisationerna vill att kravet på märkning av fällor ska gälla ett jägar-ID, vars kod gör att fällans ägare inte kan hittas direkt med namn och adress. Det beror på risken att fällfångsten kan leda till hot, sabotage eller trakasserier från jaktfientliga aktivister.
Men Naturvårdsverket kräver att fångstredskapen ska märkas både med namn, adress och telefonnummer till den som är ansvarig för fällan. Dessutom finns ett tillägg att fångstredskapet som alternativ kan ha användarens ID-nummer ”om Naturvårdsverket har anvisat ett system för sådana identitetsnummer”.

Håller öppet för ett ID-system
Med andra ord hålls det öppet för ett ID-system som kanske kan tillämpas.
Enligt Christer Pettersson på Naturvårdsverket handlar det om kanske 10 000 personer som har fällor för vilt.
– Under de 40 år som jobbat med de här frågorna är det mest några fällor för lodjur som saboterats, kommenterar han.
Enligt Christer Pettersson blir det upp till fällägare som drabbas av jaktfientliga aktioner att höra av sig till Naturvårdsverket.
• Du menar om de till exempel fått sin fälla saboterad?
– Ja, då kan det vara en sådan situation, svarar Christer Pettersson.

Fällägare måste be verket om hjälp
Eftersom det är Naturvårdsverket som står för föreskrifterna är det verket, och inte respektive länsstyrelse, som den enskilde fällägaren ska höra av sig till om aktivister slagit till. Det spelar ingen roll om det rör fällfångst av stora rovdjur som lodjur eller övrigt vilt som det är allmän jakt på.
Christer Pettersson tycker den nya föreskriften för användandet av fångstredskap har gjort villkoren både tydligare och enklare.
Tidigare var en del av villkoren kopplat till godkännandet av olika fälltyper.
– Nu finns allt om till exempel fångst av vildsvin i en enda föreskrift, framhåller han.