Från vänster: Roland Johansson, JRF:s distriktsordförande i Jämtland-Härjedalen, Sven Svensson, Pelle Göransson, Johnny Rönnlund och Kent Henriksson, ungdomsansvarig i JRF-distriktet.
Från vänster: Roland Johansson, JRF:s distriktsordförande i Jämtland-Härjedalen, Sven Svensson, Pelle Göransson, Johnny Rönnlund och Kent Henriksson, ungdomsansvarig i JRF-distriktet.

Jägarexamen med fjällnära jakt

– Här finns jakt på 5 000 hektar fjällnära mark. Alla typer av biotoper, från myrmark till högproduktiv skogsmark, förekommer. Allt jaktbart vilt finns representerat, från mink till björn och älg. En fantastisk möjlighet för unga, nyutexaminerade jägare.

Erbjudandet kommer från Sven Svensson, ägare till Östra Hallåsbodarna, och Johnny Rönnlund, arrendator på Viggesågens marker.

Jägarutbildningen, som snart startar, kommer att ske med Jägarnas Riksförbunds kursmaterial.

Deltagarna kommer att göra sina slutprov för Jägarnas Riksförbunds egna examinatorer.

Studieledare blir Sven Svensson, Svenstavik, och Pelle Göransson från Vigge.

Båda är skickliga jägare och hundkarlar, med lång erfarenhet av alla typer av jakt.

I botten för den nya verksamheten ligger ett avtal med skolan i Bergs kommun om satsning på ungdomsverksamhet.

Tanken är också att man i den första kursomgången rekryterar deltagare från närområdet. Den teoretiska delen av utbildningen kommer i huvudsak att ske i Svenstavik, Bergs kommuns centralort.

Skjutövningar och prov kommer att ske på Jägarnas Riksförbunds skjutbanor i Vemdalen.

I första omgången, som kommer att omfatta tio till 15 sammankomster, räknar man med att bereda plats för sju till tio deltagare.

Dessa kommer att vara utexaminerade i lagom tid till jaktstarten kommande höst.