Jakt inget hot mot ripstammen

Det är inte bara dåligt med ripföryngringar i Sverige, utan det ser likadant ut över hela norra halvklotet. Problemet beror till stor del på att våren har varit sen, åtminstone i Sverige, samt att det finns många rovdjur.

I de svenska fjällen kom våren väldigt sent i år, vilket tillsammans med ett högt rovdjurstryck, har gjort att riporna har en dålig föryngring.
Detta kan även ses på andra håll på det norra halvklotet.
– Grönland, Island, Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Japan med. Börjar vi titta över hela norra halvklotet kan vi se saker som är gemensamma storskaligt. I år är det dålig föryngring över hela norra halvklotet, säger Maria Hörnell-Willebrand, Sveriges lantbruksuniversitet, till Sveriges Radio.

Jakt påverkar väldigt lite
I Jämtland förvarnar länsstyrelsen om att årets ripjakt kan bli begränsad. Men enligt Maria Hörnell-Willebrand har jakten en liten betydelse för ripbestånden, så pass liten att SLU inte kan mäta den.
– Det är klart, all jakt har effekt, men det som driver populationsförändringarna hos ripa är hur mycket ägg och kycklingar som blir uppätna av rovdjur. Den andelen är så mycket större än det man tar ut under jakt, säger Maria Hörnell-Willebrand till Sveriges Radio.