Jakt & Jägare ökade med 1 000 läsare och nådde 69 000 personer förra året. Jakt & Jägare var den enda jakttidningen med fler läsare under 2017, jämfört med året före i Orvesto-mätningen.
Jakt & Jägare ökade med 1 000 läsare och nådde 69 000 personer förra året. Jakt & Jägare var den enda jakttidningen med fler läsare under 2017, jämfört med året före i Orvesto-mätningen.

Jakt & Jägare fick 1 000 fler läsare

Enda jakttidningen som ökade i räckvidd förra året

Jakt & Jägare är den enda jakttidningen som ökade i räckvidd under 2017 jämfört med förra året enligt frågeundersökningen Orvesto Konsument, som gjorts av Kantar Sifo. Antalet läsare av printupplagan ökade med 1 000 under året till 69 000.

Totalt 39 455 personer har fått frågor från Kantar Sifo om sina medievanor.
De flesta av tidskrifterna i Sverige minskar räckvidden med sina printupplagor.

69 000 läsare
Jakt & Jägare fick dock en ökning med 1,5 procent. För helåret 2017 visar den så kallade Orvesto-mätningen att printupplagan av Jakt & Jägare hade 69 000 läsare. Det är en ökning med 1 000 personer, jämfört med Orvesto-siffran för helåret 2016.
De övriga tre jakttidningarna, som haft flera års Orvesto-mätningar, tappade mellan 7 000 och 2 000 läsare i räckvidd under helåret 2017, jämfört med 2016. Procentuellt är det en nedgång på som mest nio procent.

Höjd upplaga för trettonde året
Under 2016 hade Jakt & Jägare en TS-kontrollerad upplaga på 33 800 exemplar.
I revisionskontrollen av Tidningsstatistik AB ökade Jakt & Jägares upplaga under 2017 med 400 exemplar till 34 200. Det var det trettonde året med en upplagehöjning.