Under den senaste loinventeringen hittades strax under tio familjegrupper i Uppsala län. Därmed slopas licensjakten på lodjur även i mars 2020. Nedgången för lostammen kan bland att bero på jakt och skabb, tror länsstyrelsen.
Foto: Shutterstock.com Under den senaste loinventeringen hittades strax under tio familjegrupper i Uppsala län. Därmed slopas licensjakten på lodjur även i mars 2020. Nedgången för lostammen kan bland att bero på jakt och skabb, tror länsstyrelsen.

Jakt på noll lodjur i Uppsala län

Inte heller i mars nästa år blir det licensjakt på lodjur i Uppsala län. Enligt länsstyrelsen visar den senaste inventeringen att lostammen ligger på en låg nivå och inte ökar. Att det blivit färre lodjur på senare år kan bland annat bero på tidigare licensjakter och skabb, enligt länsstyrelsen.

– Trenden under senare år är ganska tydlig. Även om förutsättningarna för inventering varierar från år till år så har antalet lodjur minskat sedan toppåren för åtta-tio år sedan, konstaterar länsstyrelsens rovdjurshandläggare Sebastian Olofsson.
Under inventeringen 2018/2019 hittades 9,5 familjegrupper (cirka 50 lodjur). Det ligger under miniminivån på tio familjegrupper (ca 55 djur).

”Inventeringen speglar verkligheten”
– Den senaste vintern var inventeringsförhållandena goda och vi gör bedömningen att inventeringsresultatet speglar verkligheten förhållandevis bra, kommenterar Sebastian Olofsson.
Varför lostammen minskat sedan toppåren kan bero på flera faktorer, enligt länsstyrelsen,

Kan bero på tidigare jakt och skabb
”Till exempel den licensjakt som genomfördes under de år när lodjursstammen var stor, lokal bytestillgång, rävskabb, vilket även kan drabba lodjur, och naturlig variation”, skriver länsstyrelsen.
Inventeringsperioden för lodjur pågår från den 1 oktober till den 28 februari.
Det krävs antingen att djuren spåras en längre sträcka eller att det finns fotodokumentation av minst två lodjur tillsammans under inventeringsperioden.