Foto: Mostphotos – Vi ser att skarven fortsätter att öka i länet och gör därför bedömningen att skyddsjakt behövs för att förhindra skada på fiske och för att skydda känsliga fiskbestånd, säger Emma Forsgren, vilthandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Jakt på skarv längs Gävlekusten

1 900 skarvar får skjutas vid skyddsjakt längs Gävleborgs kust efter beslut från länsstyrelsen. Syftet är att skydda det utsatta fiskbeståndet.

Länsstyrelsen har tagit ställning till ett flertal ansökningar om skyddsjakt på skarv som har inkommit till myndigheten under de senaste månaderna.

Markant ökning

Populationen har ökat markant i länet sedan den årliga inventeringen skedde för första gången 2012, något som har varit negativt för fiskbeståndet och fiskerinäringen.

Skyddsjaktsbeslutet kopplas till att länets kuststrecka delas in i tre områden, med en samordnare för varje område. För att värna fiskbeståndet får skyddsjakt bedrivas mellan den 8 mars och den 30 april samt från den 1 augusti till och med den 31 oktober.

”Ta hänsyn till”

– Ett uppehåll under månaderna maj, juni och juli syftar till att ta hänsyn till häckningsperioden för kustlevande fågelarter samt till allmänhet och boende som rör sig området under sommarmånaderna, säger Emma Forsgren, vilthandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.