Jaktbeslut om kråka kan snart bli domstolsärende.
Foto: Shutterstock Jaktbeslut om kråka kan snart bli domstolsärende.

Jaktbeslut på kråka kan överklagas

Naturvårdsverket föreslår ny prövningsinstans

Naturvårdsverket föreslår i ett yttrande till regeringen att förutom de stora rovdjuren så ska även jaktbeslut på alla arter i art- och habitatdirektivet kunna överprövas i domstol. Det betyder att jakt på hare, bäver, tjäder och kråka ska gå att överklaga.

Regeringen har tidigare förslagit att jaktbeslut på stora rovdjur ska överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå istället för Naturvårdsverket som det tidigare varit. Förra veckan svarade Naturvårdsverket på regeringens skrivelse att de ställer sig positiva till förslaget. Dessutom vill de skicka med alla andra arter som är upptagna i art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.

Jakt på skogshare kan överklagas
Detta betyder att förutom rovdjuren så ska även skogshare, bäver, gråsäl, iller, mård, järpe, and, kråka, orre, tjäder och skarv finnas med på listan över jakter som går att överklaga.

– Det som är negativt med det här är att en del överklagar bara för att överklaga. En del organisationer har en agenda som går ut på att stoppa jakten och ju mer såna verktyg man får desto lättare är det, kommenterar Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund förslaget.

Hoppas på snabbare beslut
Det har även tidigare funnits möjlighet att överklaga jakten på dessa arter beroende på hur man tolkar Århuskonventionen, men de flesta har inte vetat om det.

– Det som är bra är att alla ärenden kommer att gå till samma förvaltningsdomstol. Det betyder förhoppningsvis att de kan bygga upp en kompetens och en kunskapsbank som gör att det går snabbare i besluten i framtiden, säger Ulf Kallin.