Foto: Mostphotos In i det längsta råder det oklarheter om vad blyförbudet innebär i praktiken. Det enda som står klart är att svenska jägare och sportskyttar kommer att påverkas i stor utsträckning.

JRF-brev till regeringen: ”Följ upp och bevaka blyfrågan”

Förbudet mot blyhagel i närheten av våtmark rycker närmare med stormsteg. Men fortfarande är oklarheterna stora. JRF uppmanar därför regeringen att agera så att jägarna inte drabbas hårt medan positiva effekter för djurlivet uteblir.

– Vi uppfattar att regeringen är mån om att svenska jägare ska komma så lindrigt som möjligt undan det beslutade förbudet mot blyhagel nära våtmark. Vi vill med detta brev peka på var kraften kan läggas, säger Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, förbundsordförande Solveig Larsson.

Hon tillägger:

– Regeringen kan göra ännu mer nytta genom att säkerställa en vettig hantering av regelverket för kulammunition så att vi kostnadseffektivt kan använda ammunition som inte omöjliggör för människor med sämre ekonomi att också utöva skytte.

Kritiserat förbud

Den 16 februari träder EU:s kritiserade blyförbud vid våtmark i kraft. Något som i princip gör det omöjligt för jägare i Sverige att skjuta med blyhagel eftersom stora delar av landet kommer att klassificeras som våtmark.

I går la Naturvårdsverket ut en sammanfattande betraktelse om vad blyförbudet kan komma att betyda i sak på sin hemsida.

Inlednings konstaterar man att förbudet innebär att ”jägare inte kommer att kunna använda blyhagel i samma utsträckning som tidigare”. 

Och att:

”Den som jagar ansvarar för att förbudet följs. För att vara på den säkra sidan kan det vara enklast att välja hagelammunition utan bly.”

Ingen definition

Men i Naturvårdsverkets dokument finns ingen närmare definition om vad som utgör en våtmark, något som många jägare funderar på. I stället skriver man att de nya reglerna innebär ”en betydande utvidgning och att mycket större ytor omfattas, jämfört med det tidigare nationella förbudet”. 

Vad gäller ersättningsalternativ för blyhagel räknas för- och nackdelar med andra metallegeringar upp, följt av rådet att jägare och sportskyttar bör kontakta tillverkarna för att få mer information.

Jägarnas Riksförbund, JRF, har nu skrivit ett öppet brev till regeringen som man uppmanar att agera för att de negativa effekterna av EU-förordningen ska bli så små som möjligt.

Fyra punkter

Framför allt är det fyra punkter som JRF anser att man måste följa upp och bevaka så att inte ”följderna av dessa drabbar hundratusentals jägare och skyttar utan någon positiv effekt för djurlivet eller naturen”:

1. En tydlig tolkning av begreppet våtmark krävs så att jägare kan säkerställa att de följer lagen.

2. Regeringen måste utreda om den omvända bevisbördan, då en jägare som påträffas med blyhagel i närheten av en våtmark måste bevisa att hon eller han inte ska jaga, överhuvudtaget går att applicera på svenska rättsliga förhållanden.

3. EU har yttrat att ett direktiv måste vara proportionerligt. JRF vill att regeringen utreder om det nya regelverket är proportionerligt.

4. Det pågår diskussioner om att begränsa bly i kulammunition. JRF menar att detta vore olyckligt och saknar vetenskapligt stöd. Dessutom skulle det allvarligt försvaga den svenska försvarsförmågan om jägarnas och sportskyttarnas möjlighet att öva inskränks.

Avslutningsvis uppmanar JRF regeringen att säkerställa att inte fler förbud, som riskerar att försämra jägarnas och skyttarnas situation, införs.