JRF får inte tillgång till jaktkortsregistret

Regeringsrätten avslår Jägarnas Riksförbunds överklagande om att förbundet nekats tillgång till Jaktkortsregistret.
– Ett konstigt beslut med tanke på tidigare fattade beslut om jaktkortsregistret, säger Per Wanström, generalsekreterare vid JRF.

Kammarrätten sade i somras nej till Jägarnas Riksförbunds begäran om tillgång till uppgifter ur jaktkortsregistret. JRF hade då påpekat att de aktuella uppgifterna redan lämnas ut till Svenska Jägareförbundet, och att det är fel att göra skillnad mellan organisationerna.
JRF hade också redogjort för att de aktuella uppgifterna skulle hanteras med hög säkerhet och att de inte blir tillgängliga för fler än fem personer.

Naturvårdsverket sade nej
Naturvårdsverket ansåg att ett utlämnande skulle vidga kretsen av de som har tillgång till dessa mycket känsliga uppgifter samt att ett bifall riskerade att få prejudicerande effekt.
Eftersom det inte stod klart att de begärda uppgifterna kunde lämnas ut utan fara för att vapen eller ammunition kunde komma till brottslig användning avslogs begäran.

Fara för vapenägare
Nu har alltså beslutet från Regeringsrätten kommit: Kammarrättens dom står fast.
Regeringsrätten skriver i sin motivering: ”Även om det inte finns anledning att ifrågasätta vad Jägaras Riksförbund uppgett om att man avser att låta endast ett begrãnat antal personer ha tillgång till uppgifterna och förvara dem på ett säkert sätt står det enligt Regeringsrättens mening inte klart att ett så stort antal uppgifter kan lämnas ut utan fara för att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning.” 

Påverkar uppdraget
– Utan jaktkortsregistret har vi svårare att utföra vårt allmänna uppdrag, konstaterar Per Wanström.
– Vi ska överlägga med vårt juridiska ombud och diskutera saken i förbundsstyrelsen. Jag har ingen aning i dag om våra möjligheter att gå vidare i den här frågan.