Foto: Jägarnas Riksförbund & Shutterstock – Det här är dåligt skött av Naturvårdsverket, säger riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson på Jägarnas Riksförbund.

JRF överklagar jaktuppehåll under säljakten

I går beslutade Naturvårdsverket om licensjakt på 2 000 gråsälar utmed Östersjökusten under 2022. Till skillnad från tidigare år kommer det att vara jaktuppehåll mellan den 20 maj och 6 juni. Ett dåligt beslut, tycker Jägarnas Riksförbund som kommer att överklaga.

Beslut om licensjakt på gråsäl 2022

Samtliga villkor som gäller vid jakten – exempelvis undantagna områden, provtagning, jakt från båt och rapporteringskrav med mera – framgår av Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter gråsäl.
Här kan du läsa beslutet.

– Jägarnas Riksförbund är oerhört besvikna. Man kan inte ställa krav på att jägarna ska agera långsiktigt, när man med kort varsel fattar beslut som inte har stöd i vetenskapen. Det råder stor enighet bland forskare, jägare och fiskare att vi har för mycket säl och att stammen måste minska, säger riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson.

Han påpekar också att slutet av maj och början av juni är den ”absolut finaste tiden” för säljakt, som under stora delar av året kan vara besvärlig att genomföra. Och att jaktkvoterna inte ens är i närheten av att fyllas ens utan jaktuppehåll. Förra året fälldes 928 av 2 000 tilldelade gråsälar.

Byter päls och räknas

Antalet gråsälar i Östersjön beräknas uppgå till mellan 50 000 och 67 000, vilket är långt över det undre referensvärdet som ligger på minst 10 000 individer.

Men Naturvårdsverket motiverar jaktuppehållet med att gråsälarna byter päls i slutet av maj och början av juni och därför är känsliga för störning, samt att sälarna inventeras under våren. Därför tillåts inte jakten börja förrän den 16 juni i de områden i fem län där inventeringen görs.

– Det är alltså viktigare att räkna sälarna än att minska sälstammen, kommenterar Jens Gustafsson.

Jakt i alla län utmed Östersjön

I övriga län med Östersjökust – från Norrbotten till Skåne – gäller jakttiderna 20 april till 20 maj, samt 6 juni till och med 15 januari 2023.

– Det här är dåligt skött av Naturvårdsverket. När andra myndigheter och intresseorganisationer ombads inkomma med synpunkter aviserades inte någon förändring att ta ställning till. Det här kommer som en blixt från klar himmel, en vecka innan jakten börjar. Vi kommer att överklaga beslutet, säger Jens Gustafsson på JRF.