JRF vill ha jakt på korp, morkulla och storskarv

JRF, Jägarnas Riksförbund, anser att reglerna kring jakten på korp, morkulla och storskarv bör ändras.
I dagsläget är jakten på korp och morkulla avskaffad, men JRF anser att jakten på dessa fåglar bör återinföras.

Korpen har ökat kraftigt.

– Korpen tar småvilt som fält- och skogsfågel, änder och harar men orsakar även skador inom tamdjursskötseln, konstaterar Mats Görling, JRF:s generalsekreterare.

JRF anser att allmän jakt på korp ska införas från 1 augusti till 31 december.

Allmän jakt på sträckande morkulla bör åter tillåtas med start första måndagen efter midsommar.

Varken korpen eller morkullan kan anses tillhöra de särskilt skyddsvärda arterna, som kräver extraordinära insatser för att trygga tillväxten.

– Inga biologiska och vetenskapliga grunder har framlagts för avskaffandet av allmän jakt på sträckande morkulla, kommenterar Mats Görling.

Storskarven ökar

Storskarven ökar snabbt i både kustområden och insjöar.

Det innebär att den ekologiska mångfalden utarmas i vattennära känsliga områden. JRF anser att det är hög tid att införa allmän jakt på storskarv från 21 augusti till 31 januari för att begränsa dess utbredning och skadegörelse.

– Vi är medvetna om att det finns EU-regler som reglerar jakten på de här arterna, men vi hoppas att regeringen kommer jobba på att få till en förändring av de lagarna, så att de här jakterna kan komma igång, säger Mats Görling.

I brevet till regeringen påpekar JRF att den svenska förvaltningen av faunan och floran ska basera sig på avvägt resursutnyttjande, inhemsk forskning och lokalt förankrade förhållanden. Även utländsk forskning som är relevant bör tas till vara.