Karl Hedin har betat av intervju efter intervju de senaste veckorna. Men nu är det dags att lämna tingsrätten och åka hem.
Foto: Ossian Grahn Karl Hedin har betat av intervju efter intervju de senaste veckorna. Men nu är det dags att lämna tingsrätten och åka hem.

”Känner inte längre samma tilltro”

Karl Hedin om framtiden efter rättegången

Sex dagars uppmärksammad Hedinrättegång är över. Huvudpersonen själv är nöjd över att få slippa pendlingen till Västerås, längtar efter jakten och funderar på framtiden.

Under den sjätte och sista rättegångsdagen var det dags för slutpläderingar. Åklagare Lars Magnusson höll, som utlovat, det hela kort.
Flera av försvarsadvokaterna sa att det mesta redan var sagt.
Advokat Thomas Martinsson samlade flest skratt när rättens ordförande noterade att advokaten först sa att det inte fanns mycket att tillägga för att sedan hålla det längsta anförandet. Martinsson var också den som gick hårdast åt åklagaren. Vid flera tillfällen gick han, och även någon av hans kollegor, längre i kritiken än vad som är vanligt i en rättssal.

Två tredjedelar socialdemokrater i rätten
Den 19 mars meddelas domen, efter att en juristdomare och tre politiskt tillsatta nämndemän har vägt samman det som sagts under rättegångsdagarna.
Två av nämndemännens politiska hemvist är lätt att kontrollera med några slagningar på internet. Den ena har kopplingar till socialdemokratin, den andra till Centerpartiet.
Den tredje nämndemannen har inga sådana omedelbart synliga kopplingar. När Jakt & Jägare ringer upp honom visar det sig dock att även han är tillsatt av Socialdemokraterna.

Jobbigt att ha blivit avlyssnad
Karl Hedin själv säger sig se fram mot domen med tillförsikt. Han ser lugn och behärskad ut där han står framför rättssalen. Det är tydligt att han är lättad över att de tuffa rättegångsdagarna är över.
Som svar på en fråga om hur han har påverkats av utredningen, säger han:
– Tryggheten är försvunnen, jag känner inte längre samma tilltro till samhället.
Speciellt har vetskapen om polisens hemliga avlyssning varit tung att bära för Karl Hedin. Han säger att det kommer att dröja länge innan han kan prata i telefon utan obehag, kanske kommer han aldrig att kunna det.
Kanske är det heller ingenting som han rekommenderar andra att göra, speciellt inte jägare.

Obehagligt att polisen lyssnade
– Man vet aldrig vem som lyssnar. Tänk själv. Sex veckors avlyssning, vad jag vet. Du hinner säga mycket under så lång tid. Alla har hemligheter. Jag hade hemligheter som jag pratade om medan polisen lyssnade, säger han och tillägger:
– Dessutom drabbas ju de jag har pratat med också. Flera av dem har sagt att de mår dåligt av att veta att de blivit avlyssnade.
Sedan nämner Karl Hedin sin saknad efter jakt och säger att tre säsonger har tagits ifrån honom. Kanske blir det fler. Vapnen är han fortfarande utan och det är oklart när han kan hoppas på att återfå dem.
– Jag har ingen aning om när jag får dem tillbaka. Kanske måste jag processa och då försvinner ännu mer tid.

Åklagarens agerande ifrågasatt
Under rättegångsdagarna har försvaret vid flera tillfällen riktat häftig kritik mot åklagare Lars Magnusson, som i sin slutplädering yrkade på fängelse för Karl Hedin.
Kommer ni att agera på något sätt när domen har landat?
– Det är inte omöjligt, kanske, jag vet inte än. Jag får återkomma, säger Karl Hedin.
Hans advokat, Sven Severin, är inne på samma spår. Han menar att nu handlar det om att invänta domen, läsa den, reflektera och komma fram till ett beslut om fortsättningen.
Om rättegången säger han:
– Det är inte så mycket nytt som kommit fram. Vi har lyckats med att lyfta fram bristerna i åklagarens bevisning. Min och Karls förhoppning är att ingen annan ska behöva vara med om det som drabbade honom.