Viltmästaren och jägaren Sörén Åmand Hansen vill kunna utfodra vildsvinen, så att de håller sig från odlade marker. Han varnar för att ett totalförbud mot ufodring innebär katastrof." > Vill "avledningsutfodra". Viltmästaren och jägaren Sörén Åmand Hansen vill kunna utfodra vildsvinen, så att de håller sig från odlade marker. Han varnar för att ett totalförbud mot ufodring innebär katastrof.
Vill "avledningsutfodra". Viltmästaren och jägaren Sörén Åmand Hansen vill kunna utfodra vildsvinen, så att de håller sig från odlade marker. Han varnar för att ett totalförbud mot ufodring innebär katastrof.

”Katastrof om vi inte får utfodra vildsvinen”

Totalt förbud mot utfodring av vildsvin skulle innebära en katastrof – både för jordbruket och jakten.

Det hävdar Sören Åmand Hansen jägare och viltmästare sedan 29 år tillbaka på Wanås Gods norr om Kristianstad.

Sören Åmand Hansen förespråkar att ingen åteljakt ska bedrivas i skogen under växtsäsongen. Då ska det vara lugn och ro i skogarna för vildsvinen

– Men får vi inte avledningsutfodra vildsvinen kommer vi att tvingas stängsla in stora arealer med grödor. Jakten på vildsvinen skulle inte heller bli lika effektiv, säger Sören Åmand Hansen.

Det är Lantbrukarnas riksförbund i Skåne som krävt totaltförbud mot utfodring.

Här intervjun med Sören Åmand Hansen här