Man tror att det är en ensam galt som riskerar att förstöra viktiga naturvärden i Slottsskogen på Öland.
Foto: Shutterstock Man tror att det är en ensam galt som riskerar att förstöra viktiga naturvärden i Slottsskogen på Öland.

Klart att skjuta vildsvin i Slottsskogen

Borgholms kommuns skyddsjägare är redo. Får de indikationer på att vildsvin fortfarande finns kvar i Slottsskogen runt Solliden kommer de att skjuta för att skydda viktiga naturvärden.

I början av mars gav Länsstyrelsen i Kalmar markägaren Statens fastighetsverk tillstånd att bedriva skyddsjakt på vildsvin i Slottskogen, eller Borga hage som naturreservatet på Öland egentligen heter. Då hade flera vildsvinsobservationer gjorts där i februari. Enligt Östra Småland tror man att det rör sig om en ensam galt.

Kommer inte påverka friluftslivet
Skyddsjaktsuppdraget har gått till Borgholms kommuns skyddsjägare. Men även om de är redo är det inte säkert att det blir någon vildsvinsjakt.
– Vi måste först få en indikation på att vildsvinet fortfarande finns kvar i skogen innan vi börjar jaga, säger kontaktmannen för skyddsjägarna till Ölandsbladet.
Om det blir jakt kommer den att ske på kort varsel och den kommer inte att påverka friluftslivet.
– Det blir förmodligen tryckjakt. Vi ska sköta detta snyggt och tyst, målet är att ingen ska märka att vi har varit där.

Riskerar förstöra viktiga naturvärden
Slottsskogen är ett 163 hektar stort område med skog, ängar, kärr och strandmarker mellan Borgholms slottsruin och Kalmarsund. Det sträcker sig från Borgholms stad i norr till kungafamiljens sommarbostad Solliden i söder. Och vildsvin riskerar att både förstöra viktiga naturvärden och avskräcka människor från att nyttja naturreservatet.
Skyddsjakten får bedrivas till och med den sista maj.