Kobergs gods skakas av vildsvin

Efter att ett antal vildsvin rymde från ett hägn i Skepplanda för sex år sen har Kobergs gods haft problem. Nu har vildsvinsstammen vuxit så det knakar och man räknar med att den består av runt 250 individer. Vildsvinen ställer till med mycket skador. De boende i området har tröttnat på att få sina trädgårdar förstörda. En del har satt upp stängsel för att svinen inte ska kunna komma in på gården.

Kobergs gods har skickat in en ansökan om skyddsjakt till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Västra Götaland räknar med att stammen så gott som fördubblats under våren.

– Skadorna inom jord- och skogsbruket har hittills varit försumbara. Vi befarar dock att skadebilden på växande grödor, av framförallt stråsäd, kommer att öka på ett sätt som är långt över det godtagbara, skriver Carl Silfverschiöld, VD för Gåsevadsholms fideikommiss AB, som driver Koberg.

– Vi behöver i princip skjuta av tillväxten för att få balans, säger Anders Friberg, viltmästare på Koberg, till Göteborgs-Posten.

I arbetet att försöka minska vildsvinens skadeverkningar har man redan gjort en del åtgärder. Bland annat har foderplatser satts upp för att hålla grisarna borta från andra platser.

Vill använda belysning

Men det hjälper inte. Därför ansöker godset om att bland annat få jaga från fordon och använda belysning vid jakt.

Troligtvis blir det avslag på att använda belysning.

Men den som provat att lysa ofta på vildsvin vet att det bara innebär att de blir skygga för ljus, vilket egentligen bara resulterar i att eftersök med lampor blir svårare.