Foto: Mostphotos Enligt kommunen hotar skarvarna de naturliga bestånden av arter som ål, abborre och gädda samt återplantering av öring och lax i Gavleån.

Kommunen får nej – ingen skyddsjakt på skarv

Det blir ingen skyddsjakt på skarv i Boulognerskogen och längs Gavleån i Gävle. Länsstyrelsen säger nej till kommunens ansökan med hänvisning till att det ”finns andra åtgärder att utforska”.

Enligt ansökan från Gävle kommun, som nådde länsstyrelsen i Gävleborg i början av april, rör det sig om ett 50-tal skarvar som är i färd med att etablera sig i Boulognerskogen och längs Gavleån i Gävle.

Hotad fiskvård

Detta, menar den ansökande, hotar kommunens fiskevårdsarbete som bland annat handlar om att återplantera öring och lax i ån. Kommunen anser också att  det naturliga beståndet av ål, abborre och gädda riskeras på grund av skarvförekomsten.

Men länsstyrelsen delar inte åsikten och skriver att ”ansökan inte uppfyller de kriterier som krävs för att kunna fatta beslut om undantag från fridlysningsbestämmelserna”.

Sedan tillägger man:

”Även om Gavleån hyser sårbara fiskpopulationer och känsliga områden avseende fisk anser länsstyrelsen inte att sökande har kunnat påvisa hur skarven påverkar bestånden på de aktuella fastigheterna som omfattar ån eller heller bestånden i närområdet.”

”Sista utväg”

Avslutningsvis konstateras att länsstyrelsen att myndigheten följer situationen och att det alltid finns en möjlighet att ansöka på nytt.

­– Skyddsjakt ska ses som en sista utväg och länsstyrelsen anser därför att det kan finnas andra åtgärder att utforska innan ett beviljande kan bli aktuellt, kommenterar Emma Forsgren, vilthandläggare på länsstyrelsen Gävleborg.