Foto: Hans Bjurling/Viltskadecenter & privat Christer Landberg jagar varg i gränsreviren mot Norge och har noterat att jägarna i grannlandet har mycket bättre förutsättningar än svenskarna. Nu trycker han på för att länsstyrelserna ska tillhandahålla lapptyger för effektivare jakt.

Krav på lapptyg till vargjakter efter stämmomotion

Gratis lapptyg till vargjägarna i de mest utsatta varglänen kan snart vara ett faktum. Bakgrunden är att JRF-medlemmen Christer Landberg lämnade in en motion vid förbundsårsstämman i juni.

JRF-medlemmen Christer Landberg är en flitig vargjägare på hemmaplan i Värmland. I år var han jaktledare i gränsreviret Römskogen där två vargar fälldes på den svenska sidan under licensjakten.

Dyrt och oavlönat

För Jakt & Jägare berättade han om alla utgifter och oavlönade timmar i skogen som ligger bakom en framgångsrik jakt.

Till Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, förbundsårsstämma i Kalmar skickade han in en motion om att det borde finnas en pool där alla som jagar varg kan få låna lapptyg ”för effektiv vargjakt”.

”Varit väldigt bra”

– Det hade varit väldigt bra om det fanns lapptyg att tillgå och jag tycker att det faller på länsstyrelserna, det är deras ansvar, säger Christer Landberg.

Han fortsätter:

– Jag har mycket kontakt med norska jägare och det har fått mig att fundera över förutsättningarna. De får ju stora bidrag för att köpa material och drivmedel. Vi får ingenting, är det rimligt?

Råder stor skillnad

Förbundsstyrelsen delade Christer Landbergs åsikt om behovet av lapptyger och att den skillnad som råder mellan Sverige och Norge angående förutsättningar för vargjakt bör belysas.

Årsstämman tillstyrkte motionen och en hemställan har nu sänts till länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Örebro och Västmanland om att myndigheterna ska köpa in lapptyg att låna ut till jägare som ägnar sig åt vargjakt.

Skrivelse från JRF

Förbundsordförande Solveig Larsson och riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson skriver:

”Under de senaste åren har kunskapen kring vargjakt utvecklats i Sverige. Det har visat sig att jakten, för att kunna bedrivas effektivt, kräver en enorm förberedelse jämfört med andra jaktformer.”

Vidare anförs att länsstyrelserna redan i dagsläget har verktyg och redskap för utlåning till personer som riskerar att drabbas av viltskador och att:

”Således torde inte införandet av det system som JRF föreslår medföra några hinder utan det fungerar som en utvidgning av redan befintliga funktioner inom länsstyrelserna.”