Många hade rest långt för att komma till mötet om varg i Gällö.
Många hade rest långt för att komma till mötet om varg i Gällö.

Krav på nollvision efter vargmöte i Gällö

Jägare i Mellannorrland vill inte ha varg. Det är en slutsats man kan dra efter det rovdjursmöte som Jägarnas Riksförbund och ABF Bräcke arrangerade i folkets hus i Gällö.
– Jakt likställs med livskvalitet och den vill man inte ha försämrad, säger Mats Eriksson, Jägarnas Riksförbund, efter mötet.

Han konstaterar att det bara är en tidsfråga innan det kommer varg till området.

Sex mil från Gällö finns en vargflock med nio vargar. Varg är därmed ett hett ämne.

Flera av de cirka 60 deltagarna hade åkt mer än 15 mil för att komma till mötet i Gällö.

Runar Naess, vargexpert från Norge, har flera års erfarenhet av varg i USA och Kanada. Han föreläste om vargen som individ och flockmedlem.

– Han beskrev en rad beteenden som vi kommer att få stifta bekantskap med den dag vargen är allmänt förekommande i dessa trakter, säger Mats Eriksson.

Runar Naess är en mycket uppskattad föredragshållare. Han tar inte ställning till om det skall finnas varg.

– Nej, det vill jag inte ha någon uppfattning om. Det är ytterst en fråga för era politiker. Jag delar bara med mig av de erfarenheter och den kunskap jag har om varg.

På en punkt är han dock helt säker.

– Man kan inte ha hundar lösa i marker där det finns varg. Det blir det bara problem, fastslår Runar Naess.

Till mötet i Gällö var även Kurt Borg, Jägarnas Riksförbunds distriktsordförande i Värmland, inbjuden. Från distriktet i Värmland deltog även Hans Bertil Granewall.

Värmlänningarna vittnade om hur jakten förändrats sedan vargen flyttat in på deras marker.

De berättade om reducerade viltstammar, om det omöjliga i att jaga med löshund, om den oro som drabbat småbarnsföräldrar och brist på förståelse från politikernas sida.

– Det blev ett helvete. Vargen går in bland husen och river både hundar och rådjur. Ingenting är sig likt längre, berättade Kurt Borg.

Han presenterade även den nollvision för varg som Jägarnas Riksförbund i Värmland jobbar för.

– Den går ut på att vi accepterar två föryngringar. Lyckas vi leva i symbios med vargarna är det okej. Lyckas vi inte måste vargarna väck. Så som det är nu kan vi inte ha det, förklarade Kurt Borg.

På direkt fråga till mötesdeltagarna om de skulle kunna tänka sig den typen av nollvision även i Jämtland blev svaret ett rungande ja.

Mats Eriksson hoppas att Gällö-mötet ska ge impulser för det framtida arbetet med vargfrågan i Jämtland.

– Kunskapen om varg måste öka. Jägare och övrig befolkning måste bli medvetna om vad som händer när vargen gör sitt intåg, kommenterar han.