Länsstyrelse tar strid för vargjakt

Länsstyrelsen Värmland ansluter sig nu till de som överklagar den stoppade licensjakten på varg. ”Förvaltningsrättens beslut saknar laglig grund”, hävdar länsstyrelsen på sin hemsida.

Totalt skulle 44 vargar skjutas i Värmland, Örebro län och Dalarna var det tänkt i vinterns licensjakt. Men i Dalarna har jakten stoppats av Naturvårdsverket eftersom länsstyrelsen i Dalarna inte lyckats motivera enligt lagens bokstav varför länet ska ha vargjakt.
I Värmland och Örebo stoppades jakten av Förvaltningsrätten i Karlstad, efter överklagande av föreningen Nordulv. Bland de som överklagat jaktstoppet finns Jägarnas Riksförbund och besked väntas tidigast onsdag efter lunch.

Länsstyrelsen Värmland överklagar
Nu sållar sig länsstyrelsen Värmland till de överklagande.
”Grunden för Länsstyrelsens överklagan är i första hand att förvaltningsrättens beslut saknar rättslig grund, eftersom Naturvårdsverkets beslut i ärendet inte får överklagas (58 § jaktförordningen, 1987:905). Detta är förenligt med EU-rätten och det framgår av artikel 9.3 i Århuskonventionen – som föreskriver prövning av domstol eller i administrativ ordning. Den svenska ordningen som innebär att länsstyrelsens beslut om licensjakt kan överklagas till Naturvårdsverket – strider alltså inte mot denna artikel”, skriver länsstyrelsen Värmland på sin hemsida.