Foto: Mostphotos Vägledande rättsfall saknas och praxis spretar. Nu hoppas länsstyrelsen i Gävleborgs län att Högsta förvaltningsdomstolen ska reda ut frågan om ändringsbeslut en gång för alla.

Länsstyrelsen överklagar stoppad licensjakt på varg

Bäst kunskap om vargstammen finns hos länsstyrelserna – anser länsstyrelsen i Gävleborg. Nu överklagar myndigheten en kammarrättsdom till Högsta förvaltningsdomstolen för att få vägledande praxis.

På länsstyrelsen i Gävleborg oroas man över flera domstolsavgöranden som väcker frågor om länsstyrelserna verkligen har möjlighet att fatta så kallade ändringsbeslut i samband med licensjakt på varg.

Beslut om licensjakt måste fattas senast den 1 oktober medan inventeringen pågår fram till den 31 mars. Därför kan nytillkommen kunskap och ändrade förutsättningar vara skäl för att fatta nya beslut angående licensjakten på varg, menar länsstyrelsen.

Måste vara möjligt

– Vi anser att det måste finnas en möjlighet för oss att peka ut nya jaktområden och basera jakten på den senaste och bästa kunskap vi har, säger Sandra Wahlund, vilthandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg, till Jakt & Jägare.

Hon tillägger:

– Frågan är inte viktig bara för oss i Gävleborg, den berör alla länsstyrelser.

För att få rättslig vägledning överklagar länsstyrelsen nu den omskrivna domen i fallet som berör reviret Skrottmyren i Gävleborg till Högsta förvaltningsrätten.

Alternativt revir

Länsstyrelsen pekade ut reviret som ett alternativ då det inte blev någon jakt i reviret Prästskogen som hör till det norra rovdjursförvaltningsområdet där den fastställda miniminivån om ett revir inte har uppnåtts.

Ändringsbeslutet överklagades, men förvaltningsrätten i Luleå kom fram till att det inte fanns något formellt hinder mot ändringsbeslutet och att förutsättningarna för licensjakt var uppfyllda.

Angränsande områden

Kammarrätten var emellertid av en annan åsikt och menade att det nya beslutet innebar att licensjakt tilläts i ett nytt område. Därmed, ansåg domstolen, rörde det sig inte om ett ändringsbeslut utan ett nytt beslut som hade fattats för sent.

– De båda reviren angränsar ju till varandra och ligger i samma kluster. Dessutom har det varit okej att utöka jaktområdet baserat på ny information i reviret Gullsjön. Nu får vi se vad som händer i rätten, säger Sandra Wahlund.