Länsstyrelsen vill ha vargjakt i hela länet

Länsstyrelsen i Dalarna vill ha en allmän avlysningsjakt på varg i hela länet och säger nej till att ta bort hela revir. Jakten föreslås starta den 2 januari.

Länsstyrelsen vill att fördelningen av tilldelade vargar ska ske proportionellt mot antalet föryngringar i de olika länen. Ju fler föryngringar, desto fler vargar på licensen.

– Det borde innebära att cirka en tredjedel av de jagade vargarna bör skjutas i Dalarna, kommenterar landshövdingen Maria Norrfalk.
Länsstyrelsen vill inrikta jakten på yngre vargar och undvika revirhållande vargar och vargar med GPS-sändare.
– Vargen finns allmänt i hela Dalarna. Därför bör den också jagas i hela länet. Det är en rättvisefråga, alla ska få chansen att få delta i jakten, säger Maria Norrfalk i ett pressmeddelande som offentliggjordes på torsdagen.

Stor samsyn
Länsstyrelsen har formulerat sitt yttrande efter möten med Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas riksförbund och Svenska Naturskyddsföreningen.

Det råder stor samsyn i frågan, enligt länsstyrelsen.
Inom några veckor ska Naturvårdsverket meddela tilldelning och föreskrifter inför den kommande vargjakten.