Politiskt sprängstoff. Frågan om var de flyttade vargarna ska placeras i Sverige är politiskt sprängstoff. Vargforskaren Olof Liberg föreslår att samhället beslutar sig för vissa platser och sedan drar lott.
Foto: Denver Bryan Politiskt sprängstoff. Frågan om var de flyttade vargarna ska placeras i Sverige är politiskt sprängstoff. Vargforskaren Olof Liberg föreslår att samhället beslutar sig för vissa platser och sedan drar lott.

Libergs lista: Hit kan varg flyttas

Att vargar ska flyttas från norra Sverige och söderut, det är beslutat. Nu återstår det delikata uppdraget att bestämma var de ska släppas. Jakt & Jägare klämmer vargforskaren Olof Liberg på pulsen: Vilka platser i landet tycker han är lämpliga?
– Man kan tänka sig vargtomma områden i södra Dalarna, östra Gävleborg, Västmanland, Norduppland, delar av Örebro län, norra Östergötland och delar av Västra Götaland, säger Olof Liberg.

Mediauppgifter de senaste dagarna gör gällande att den framtida flyttningen av varg främst kommer att fokuseras till Dalarna och Värmland, att planen skulle vara att släppa ut varg i redan vargtäta områden. Man hänvisar till den rapport som bland andra Olof Liberg skickat till Naturvårdsverket.
Men uppgiften stämmer inte, enligt Liberg.
– Vi pekar inte på något län i rapporten. Vi skriver i utbredningsområdet eller omedelbart öster och söder om det, säger Liberg.

Inte på biolog Libergs bord
Egentligen ligger inte frågan alls inom Olof Libergs ansvarsområde. Han är biolog och har endast fått uppdrag att ge förslag som ger det bästa utfallet för vargstammen, så att den blir genetiskt starkare och överlever i Sverige.
– Det här är en politisk och förvaltningsförmässig fråga, som bland annat handlar om var det är lämpligt ur skadesynpunkt. Det blir nog Viltskadecenter som får göra jobbet, tror Liberg.
Inga Ängsteg, chef på Viltskadecenter, meddelar dock att Naturvårdsverket ännu inte gett henne och hennes personal något uppdrag att rekommendera platser.
– Jag skulle tro att Naturvårdsverkets personal har haft så mycket arbete med besluten om vargjakt, att frågan om flyttningar får dröja till längre fram, säger Inga Ängsteg.

Öster och söderut
Men från biolog Olof Libergs horisont, då, var är utsättningar lämpliga? I rapporten anges att vargarna inte kan placeras för nära etablerade revir, eftersom risken då är att de nya vargarna helt enkelt blir dödade av stationära vargar.
– Öster och söder om nuvarande utbredningsområde innebär att man kan tänka sig flera ställen. I södra Dalarna finns det luckor, liksom i de östra delarna av Gävleborg. Västmanland har bara ett revir i de västra delarna, Uttersberg, men berörs också av Klotenreviret i väster, så där kan det vara möjligt i övriga delar av länet. Norduppland, delar av Örebro län, norra Östergötland och delar av Västra Götaland är andra lämpliga platser, säger Olof Liberg.

Chans att hitta en partner
Han pekar ut länen med tanke på att en flyttad varg måste ha rimliga chanser att hitta en partner, dock en plats där den alltså inte riskerar att dödas av artfränder.
Hur stor är chansen att en varg stannar i det område den släpps?
– Liten, den kommer nog att vilja se sig omkring innan den bestämmer sig för var den ska etablera revir, säger Liberg.

Flyttade vargar fredas?
Människor har kontaktat Jakt & Jägare och undrar hur det kommer att bli med kommande års vargjakter om en flyttad varg etablerar sig i deras hembygd. Kommer dessa områden att bli fredade från jakt, på samma sätt som blir fallet i Galvenreviret i Gävleborg där en invandrad rysk varg befinner sig? Svaret är inte glasklart, enligt Liberg. Det beror på hur många vargar som flyttas och hur många som vandrar in naturligt.
– Låt oss säga att vi flyttar en varg och att vi inte har fler invandrare än de två vi har i dag. Då blir den flyttade vargen sannolikt fredad, men först när den etablerat sig i något område. Då kan man avlysa området från jakt, säger Liberg, som fortsätter:

Marigt bevisa brott 
– Men så länge den är på vandring blir det väldigt marigt för en åklagare att föra i bevis, att någon begått ett brott när han eller hon skjutit en flyttad varg. De kan i och för sig utrustas med sändare har har speciell färg, men det är inte säkert att den som skjuter hinner se det, säger Liberg.

”Dra lott!”
Hur det än blir med omflyttningarna av varg, har Naturvårdsverket nu en tuff uppgift framför sig. Frågan om var vargarna ska släppas är politiskt sprängstoff.
– Mitt förslag är att man utser 15-20 lämpliga platser och sedan drar lott den dagen det är dags att släppa en varg, säger Liberg.