Axel Sannö är forskare och veterinär och dessutom en entusiastisk jägare. Nu hoppas han att information om den farliga salmonellatyp som sprider sig når ut bland befolkningen.
Foto: Shutterstock & privat Axel Sannö är forskare och veterinär och dessutom en entusiastisk jägare. Nu hoppas han att information om den farliga salmonellatyp som sprider sig når ut bland befolkningen.

Livsfarlig smitta hos vildsvin

Farlig och hittills ovanlig, så beskrivs den salmonellatyp som oroar forskarna. Nu pågår provtagning bland vildsvin för att skaffa en bild av utbredningen.

Det har gått 40 år sedan det senaste utbrottet av salmonellavarianten Choleraesius hos tamgrisar i Sverige. Varianten särskiljer sig på några viktiga punkter från de typer av salmonella som man tidigare visat att vildsvin kan bära på. Denna variant av salmonella, alltså Choleraesuis, kan orsaka allvarlig sjukdom som oftast har dödlig utgång hos de grisar som smittas.
Smittade människor kan också utveckla allvarlig sjukdom som blodfögiftning i stället för, som normalt vid salmonellainfektion, mag- och tarmproblem.

Spårar smittade grisar
De nya utbrotten startade med att Salmonella Choleraesius upptäcktes i en skånsk grisbesättning i september 2020. Med anledning av detta påbörjades ett smittspårningsarbete bland frilevande vildsvin. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, rapporterar om utvecklingen på sin webbplats.
För närvarande pågår provtagning, förutom i Skåne, i Södermanland där djur har smittats på flera olika ställen. Men målsättningen är att succesivt öka provtagningen i år och nästa år, för att alla län med betydande vildsvinsstam till slut ska ingå.
Liksom tidigare provtas alla vildsvin som kommer in till SVA för obduktion oavsett var i landet de påträffats. Det är därför viktigt att rapportera in döda vildsvin som hittas ute i naturen till SVA, så att de kan ombesörja undersökning och provtagning av dessa.

”Jag vill väcka frågan”
Forskaren och veterinären, Axel Sannö, hör till dem som tar uppgifterna om förekomsten av Salmonella choleraesius på största allvar. Han är själv entusiastisk jägare och expert på grisar och säger att han är mycket oroad. Samtidigt medger han att han tagit i lite extra för att uppmärksamma människor på farorna.
– Jag har redan fått höra att jag är alarmistisk och dramatisk och jag kan köpa att folk tycker så. Men det är lite med avsikt, jag vill väcka frågan.
Han tror att smittan kom in i Sverige genom import av foder under torkåret 2018, då landet inte var självförsörjande på spannmål. Att den först uppmärksammas stort nu kan bero på olika saker.

Dokumenterade inre skador
– Egentligen är det ju ingen nyhet längre. Förmodligen har det drunknat i allt annat, inte minst i rapporteringen om corona, säger han och fortsätter:
– Varken människor eller gris drabbas som av vanlig salmonella. Nu har vi fått in detta i vildsvinspopulationen och det har kommit för att stanna, i vilken utsträckning vet vi inte.
Axel Sannö tycker också att det är fel tidpunkt att tillåta försäljning av vildsvinskött direkt från jägare till konsument.
– Det kunde knappast vara sämre tajmat. Sådan försäljning måste ske säkert och det ställer jag mig tveksam till om det går att göra nu, säger han.