Ingrid Wikströms uteplats blev en skådeplats för kampen att överleva i naturen. Nu jagar lodjuren till och med de rådjur som flytt in till bebyggelsen.
Ingrid Wikströms uteplats blev en skådeplats för kampen att överleva i naturen. Nu jagar lodjuren till och med de rådjur som flytt in till bebyggelsen.

Lodjur slog till tio meter från Ingrids hus

Klockan 8 den 1 mars samlades cirka 20 jägare från Skillingmark med omnejd för att försöka decimera den mycket stora lodjursstammen i sin del av västra Värmland. Redan klockan 6 på morgonen upptäcktes färska lodjursspår samt ett rådjur som nyligen tagits av lo endast tio meter från ett hyreshus inne i samhället Skillingsfors.

Trots fin spårsnö hade de som spårade stora problem med att hitta lodjuren. Det fanns nämligen färska lodjursspår överallt. Minst fyra, men förmodligen många fler lo, fanns i bergen öster om Skillingsfors.

Efter några timmars pulsande i snön och klättrande upp och ner i de oländiga bergen fick jägarna fart på några av lodjuren. Men ändå lyckades inte de utposterade jägarna fälla något.

En mycket rutinerad passkytt tvingades efter timmars stillastående lätta på blåsan med ryggen mot vägen. På den minut detta varade passade ett lodjur på att passera 20 meter bakom hans rygg och över vägen.

Lodjuret räddades av bilist

En annan passkytt kunde inte skjuta mot ett annat lodjur som passerade vägen han hade som skjutsektor. Orsaken var att en bil kom samtidigt med lodjuret och bilisten tvingades tvärbromsa för att inte köra på djuret.

Den mycket stora rådjursstam som fanns i Skillingmark bara för några år sedan är i stort sett utplånad av lodjuren. Endast en liten spillra kvarstår. De mycket få rådjur som finns kvar hittas nu i anslutning till bebyggelsen.

Därmed måste lodjuren följa efter och jagar bara några meter från bostäderna.

Hyresgäster utfodrar rådjuren

De huvudsakligen äldre och ensamstående personer som bor i ett radhus i Skillingsfors har under vintern lagt ut rådjursfoder. Därmed har de haft en liten grupp på fem-sex rådjur runt huset, vilka de med förtjusning tittat på.

Av denna rådjursgrupp återstår nu endast ett djur enligt de boende och hyresgästerna är mycket ledsna.

Klockan 7 den 2 mars tittade Ingrid Wikström ut genom sitt fönster i hyreshuset. Då fick hon se ett lodjur som åt av det dagen innan rivna rådjuret. Det skedde endast tio meter från hennes fönster trots att det var dagsljus.

Fullt av lospår utanför huset

Snön utanför huset är dessutom full av lodjursspår.

Det är synd att myndigheternas agerande i rovdjurspolitiken skapat så stor obalans mellan rovdjursstammarna och deras bytesdjur.

Så som situationen nu är kommer många av dessa fantastiskt fina djur, som lodjur är, att tvingas svälta ihjäl på grund av att småviltet tar slut.

Se även:

www.skillingmark.se