Åsikterna går i sär. På ena sidan en djurägare som vittnar om att varg tagit hans kalvar, på andra sidan miljödirektören som menar att mannen har fel.
Foto: Mostphotos Åsikterna går i sär. På ena sidan en djurägare som vittnar om att varg tagit hans kalvar, på andra sidan miljödirektören som menar att mannen har fel.

Lögn om vargattack hävdar miljödirektör

Länsstyrelsen i Skåne hävdar att den djurhållare i Östra Sunnarslöv som berättat om hur varg tagit hans kalvar inte är trovärdig. I ett genmäle som publicerats i lokalpressen påstås att inga angrepp har gått att konstatera.

Det var i söndags som Jakt & Jägare skrev om lantbrukaren i Östra Sunnarslöv i Skåne som berättat för media att varg tagit flera av hans kalvar.
Men den verklighetsbeskrivningen håller inte länsstyrelsen i Skåne med om.
I ett genmäle som publicerats i  bland annat Kristianstadsbladet och undertecknats av miljödirektör Anneli Johansson går myndigheten till hård attack mot djurhållaren.

Inte visat några djurkroppar  
Inledningsvis skriver Anneli Johansson:
”Kristianstadsbladet och Ystads Allehanda har publicerat en artikel där 8 nötkalvar påstås ha tagits av varg eller trampats ihjäl av kor som har skrämts av varg. Detta är djurhållarens upplevelse.”
Sedan påstår hon att det är ytterst ovanligt att varg tar nötboskap och att djurhållaren inte har visat upp några djurkroppar.

Känner stor oro
Därefter antyds att djurhållaren, som i texten kallas för ”brukaren,” är irrationellt rädd för varg.
”På plats har de varken kunnat se blod, päls eller andra tecken på att varg har tagit kalvar i hagen. Däremot har vi kunnat konstatera att djurhållaren känner stor oro och att stängslingen runt nötboskapen inte är bra.”

Tror inte på uppgifterna
Därefter antyder myndigheten återigen att anmälaren far med osanning och fastslår sedan att man inte har sett något som tyder på att de ”påstått försvunna kalvarna skulle vara angripna av varg”.
Avslutningsvis skriver man:
”Vargfrågan är väldigt laddad och känslig och det är därför extra viktigt att beskrivningar bygger på fakta.”