”Att vid upprepade tillfällen få se sina djur bli angripna av varg är inte acceptabelt", skriver LRF Halland.
Foto: Shutterstock ”Att vid upprepade tillfällen få se sina djur bli angripna av varg är inte acceptabelt", skriver LRF Halland.

LRF begär skyddsjakt på varg i Halland

Efter att en fårbesättning i Veddige i Varbergs kommun har utsatts för tre vargangrepp begär nu LRF Halland att länsstyrelsen omgående tar eget initiativ till skyddsjakt ”på den varg som löper amok i fårhagar i länet”.

Fårbesättningen i Veddige har i samband med tre vargangrepp förlorat 44 får. De två senaste angreppen ägde rum i lördags och söndags natt.
Naturvårdshandläggare Martin Broberg på länsstyrelsen i Hallands län sa till Jakt & Jägare i måndags att myndigheten bedömer det som troligt att det är samma varg som har utfört samtliga dessa angrepp och att man såg över möjligheterna att på eget initiativ besluta om skyddsjakt.
Länsstyrelsen kom dock under dagen fram till att fårägaren, som har över 1 000 får i olika hagar med sammanlagt två mil stängsel, i stället bör sätta upp rovdjursavvisande stängsel som hen kan få bidrag till.

Ingen rimlig lösning
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i Halland håller inte med om att det är en rimlig lösning på problemet, utan begär nu att länsstyrelsen utnyttjar sin möjlighet att på eget initiativ besluta om skyddsjakt ”på den varg som nu löper amok i Halland”.
Att vid upprepade tillfällen få se sina djur bli angripna av varg är inte acceptabelt. Det är en fasansfull upplevelse för de utsatta djuren men även för den drabbade ägaren att se sina djur rivna, svårt skadade och döda. Utöver skada kopplat till dödade eller skadade djur åstadkommer vargstörningar splittring av fårflockar, rymningar ur beteshagar samt orsakar djuren stress och lidande”, skriver LRF Halland i ett pressmeddelande.

”Socioekonomiska hänsyn ska tas”
LRF:s uppfattning är att rovdjurstrycket inte i någon del av landet får vara så högt att tamdjurshållning omöjliggörs eller försvåras som nu i Veddige.
Samma ställningstagande fastslog dåvarande regering i prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik. Det innebär även att socioekonomiska hänsyn ska tas och att tamdjurshållning inte påtagligt försvåras”, skriver LRF Halland.