Foto: Lars Johansson/Mostphotos & Lantbrukarnas riksförbund Anders Wetterin har förhoppningar om att lagstiftaren ska omvärdera jakten på bland annat dovvilt.

LRF kräver nattlig jakt på dov- och kronvilt

Dov- och kronvilt måste gå att jaga effektivare. Det anser Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som har kontaktat regeringen med en framställan om ändringar i jaktförordningen.

Det är med en skrivelse daterad den 24 november, som är ställd till regeringen och näringsdepartementet, som LRF fäster uppmärksamheten på hur jakten på dov- och kronvilt kan effektiviseras.

Drönare med kamera

Dessutom påminner LRF om en framställan från 2019 angående ett förslag om att kameraförsedda drönare borde kunna användas för att hitta vildsvin i samband med jakt.

– Det är uppenbart att dagens bestämmelser inte bygger på hur svårt det är att jaga nattetid, säger Anders Wetterin, LRF:s expert på jakt och vilt och undertecknare av skrivelsen.

Han tillägger:

– I stället råder det lite olika måttstockar beroende på viltslag. Det vilar snarare på traditioner än faktiska förutsättningar.

Mera nattaktiva djur

Som exempel nämner han vittnesmål om att ett ökat jakttryck medför att dovviltet blir mera nattaktivt.

– Det finns det många som vittnar om i Södermanland, men jaktlagstiftningen tar ingen hänsyn till det. För 20 år sedan var detta ju ett ickeproblem och i dag gödslar länsstyrelserna med skyddsjakt i stället.

Enligt LRF:s förslag ska dov- och kronvilt i jakthänseende likställas med vildsvin och kunna jagas dygnet runt.

Bland annat skriver man:

”Vildsvin är relativt svåra att köns- och åldersbestämma i svagt ljus, till det bidrar inte bara likheter i kroppsform mellan kön och ålderskategorier utan även att de är lågväxta, kortbenta. Det leder till att de är svåra att observera i gröda och annan hög vegetation. Trots det får de jagas dygnet runt.”

Lätta att känna igen

Samtidigt, menar LRF, är ”dov- och kronhjort däremot relativt högbenta och har tydliga skillnader mellan könen. Under en god del av året är hjortkalvarna dessutom lätta att skilja från vuxna djur”.

Därför vill LRF ändra paragraf nio i jaktförordningen genom att dov- och kronhjort stryks ur texten och därmed får jagas nattetid. Dessutom vill man att möjligheten att använda belysning och mörkerriktmedel utökas.

”Ett fåtal misstag”

De uppmärksammade misstag som har gjorts vid jakt med termiska riktmedel kommenterar LRF så här:

”Att okunniga eller otränade jägare har gjort ett fåtal misstag, jämfört med de många tusen vildsvin som har fällts med hjälp av termiska riktmedel, ska inte användas som argument för att inskränka eller motverka användningen av termiska riktmedel.”