Foto: Arkiv "De senaste årtiondena har rovdjuren återvänt till många platser där de har funnits historiskt. Där påverkas landskapet och bytesdjuren av mänskliga aktiviteter som skogsbruk och jakt", säger Giorgia Ausilio.

Mänskliga jägare påverkar älgens beteende mer än varg

Älgar reagerar mer inför risken att fällas av jägare jämfört med då det är varg som hotar. Det visar forskning från Värmland och Norge då information från jägare har matchats med gps-data från älg och varg.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som skriver om Giorgia Ausilio som försvarade sin avhandling på Høgskolen i Innlandet i Norge de 4 november.

Jakt på dagen

Projektet ingår i Grensevilt, ett samarbete mellan Høgskolen i Innlandet och SLU. Forskarna har konstaterat att både jägare och vargar utgör en risk för älgar, men farobilden är inte densamma.

Jägarna jagar under dagtid och vargar på natten. Människor fäller flest älgar i närheten av öppna platser som myrar och hyggen och nära vägar.

Vargarna däremot tar flest älgar längre från vägar i ungskog och på hyggen.

”Undviker områden”

– Vi såg att älgarna anpassar sig till människans jakt. De undviker områden med stor jaktrisk på dagtid under jaktsäsongen. På natten och efter jaktsäsongen påverkas de inte. Älgarna väljer att vistas i områden där risken för varg är större året om, både på dagen och natten, säger Giorgia Ausilio.

Metoden som hon och hennes kollegor har använt bygger på att vargar och älgar gps-märks. Det ger forskarna möjlighet att följa djuren i landskapet och notera var jakten sker.

Enkät till jägare

Dessutom har 105 jaktlag i norra Värmland och Hedmark i Norge deltagit i en enkätundersökning om var man skjutit älg.

– Det är ett intressant resultat att bara mänskliga jägare påverkade älgarnas beteende trots att älgarna riskerar att förlora sina kalvar till båda, säger Giorgia Ausilio.

Men varför är det så? Giorgia Ausilio pekar på flera tänkbara orsaker. En orsak kan vara att mänsklig jakt är mera förutsägbar för älgar. Jägarna sitter ofta på pass medan vargen springer efter sitt byte.

Mer skogsskada

Att det finns mer mat för älgarna under hösten då mänskliga jägare är som aktivast kan också spela in. Då jakttiden är över är älgarna ofta hänvisade till ungskogen där vargarna jagar.

Den tesen stärks också av att studien även visar att skogsskadorna ökar i områden med varg.